nnk emblema logo

nnk cim telefon

A higanyról szóló Minamata egyezmény elsődleges célja az emberi egészség és a környezet védelme a higany és vegyületeinek antropogén eredetű, légkörbe, talajba és vízbe történő kibocsátásaitól. Az Egyezményt, amely 2017. augusztus 19-én lépett hatályba, Magyarország a 2016. évi CLII. törvénnyel hirdette ki.

Az Egyezményhez kapcsolódóan az Európai Parlament és Tanács elfogadta a higanyról és az 1102/2008 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/852 EU rendeletét (a továbbiakban: Higany rendelet). A Higany rendelet a higanybányászat, a higany- és higanytartalmú termékek kereskedelmének, a hulladéknak minősülő fémhigany és higanytartalmú hulladékok megfelelő kezelésének és lerakásának, valamint a fogászati amalgám használatának és kezelésének szabályozásán keresztül célozza az emberi egészség és a környezet védelmét Európai Uniós szinten.

A Higany rendelet az Unió tagállamaiban közvetlenül alkalmazandó, ugyanakkor a rendeletben foglalt egyes rendelkezések hazai végrehajtásához elengedhetetlen részletszabályokat (pl.: az egyes rendelkezésekkel kapcsolatban az illetékes magyar hatóságok kijelölése, új termékek és folyamatok engedélyezése, nyomon követhetőség, szankciórendszer) az 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Korm. rendelet az országos tisztifőorvos jelölte ki az érintett higanyvegyületek kivitelével, valamint a higany vagy higanykeverékek behozatalával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására.

A Higany rendelet kiviteli korlátozásokat állapít meg, melynek értelmében tilos a higany, valamint, a laboratóriumi léptékű kutatáshoz vagy laboratóriumi vizsgálatok céljából történő kivitel kivételével, az I. mellékletben felsorolt, alábbi higanyvegyületek és higanykeverékek kivitele:

  • higany (CAS-szám: 7439-97-6)
  • higany (I)-klorid (Hg2Cl2, CAS-szám: 10112-91-1)
  • higany(II)-oxid (HgO, CAS-szám: 21908-53-2)
  • cinóberérc
  • higany-szulfid (HgS, CAS-szám: 1344-48-5)
  • higany (II)-szulfát (HgSO4, CAS-szám: 7783-35-9)
  • higany-(II)-nitrát (Hg(NO3)2, CAS-szám: 10045-94-0)
  • a higany más anyagokkal alkotott keverékei – ezen belül a higanyötvözetek is –, amelyekben a higany koncentrációja legalább 95 tömegszázalék.

Az engedélyezett kivitelekkel kapcsolatos eljárások tekintetében a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (PIC) rendelet szerinti eljárások alkalmazandók, melyekről bővebb információ honlapunk PIC rendeletről szóló részén érhető el.

A Higany rendelet a kiviteli korlátozásokon mellett, új kötelezettségként, behozatali korlátozásokat is megállapít a higany és az I. mellékletben szereplő higanyvegyületek tekintetében, amelyek alapján ezek behozatala csak az országos tisztifőorvos írásos engedélyének birtokában lehetséges. A vonatkozó, (EU) 2017/2287 bizottsági végrehajtási határozat által meghatározott formátumú engedélykérelmet elektronikusan vagy postai úton szükséges megküldeni.

Megjegyzendő továbbá, hogy a Higany rendelet egyúttal megtiltja a rendelet II. mellékletében felsorolt hozzáadott higanyt tartalmazó termékek (pl.: elemek és akkumulátorok, fénycsövek, kapcsolók és relék, nem elektronikus mérőeszközök) kivitelét, behozatalát és uniós gyártását is.

Az NNK-ban működő Nemzeti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály

Email: pic [PONT] dna [KUKAC] nnk [PONT] gov [PONT] hu

Telefon: (06-1) 476-1134

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

 

Jogszabályok:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat