Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Rotterdami Egyezmény célja, hogy előmozdítsa a felelősség megosztását és az együttműködést a veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek nemzetközi kereskedelme terén az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, és működésével elősegítse a fejlődő országok védelmét a jelölt anyagok tekintetében.

A megfogalmazott célokat az alábbi két alapelvvel kívánja elérni az Egyezmény:

  1. Előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás (PIC-eljárás)

Az eljárás lényege, hogy az Egyezmény részes felei által az Egyezmény III. mellékletébe felvett veszélyes anyagok és peszticidek kivitele a mellékletbe megadott felhasználási kategóriában (ipari vegyi anyag, peszticid), csak az importáló ország előzetes jóváhagyásával történhet meg.

A részes feleknek a mellékletbe felvett anyagokra vonatkozóan ún. behozatali válaszokat kell összeállítaniuk, melyekben megadják, hogy hozzájárulnak-e vagy sem az adott vegyi anyag területükre történő behozatalához. Fontos hangsúlyozni, hogy a válaszoknak semlegesnek kell lenniük, azaz ugyanolyan szabályozásnak kell vonatkoznia a vegyi anyag importjára, mint a belföldi gyártására.

Az Egyezmény Titkársága a részes felek által megadott behozatali válaszokat a hathavonta megjelenő PIC Körlevélben, valamint az Egyezmény honlapján teszi közzé.

2. Információcsere

  1. Végső határozat

Az Egyezmény részes feleinek értesíteniük kell a Titkárságot, ha egy adott vegyi anyag vonatkozásában tilalmat vagy szigorú korlátozást vezettek be területükön az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében. Amennyiben ez a bejelentés megfelel az Egyezmény I. mellékletében szereplő követelményeknek, akkor a Titkárság közzé teszi a bejelentést a PIC Körlevélben és a honlapján.

  1. Kiviteli bejelentési eljárás (PIC- bejelentés)

Az évi első kivitel előtt az exportáló félnek értesítenie kell az importáló országot olyan vegyi anyag exportja esetén, amely a területén tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik valamely, az Egyezmény szerinti felhasználási kategóriában (ipari vegyi anyag, peszticid).

A bejelentést a fogadó félnek 30 napon belül vissza kell igazolnia

Az Európai Unió, mint „regionális gazdasági integrációs szervezet” vesz részt a Rotterdami Egyezmény végrehajtásában. A gyakorlatban a 28 tagállam összehangoltan végzi a munkát a Bizottság irányításával oly módon, hogy a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai (Designated National Authority, DNA) évente 2-3 alkalommal tanácskoznak Brüsszelben, és elektronikus összekötetésen keresztül folyamatos kapcsolatot tartanak fent egymással és a Bizottsággal. Az Uniónak az Egyezményben való részvételéért a Bizottság és a tagállamok közösen felelnek, különösen a technikai segítségnyújtás, az információcsere és azon kérdések tekintetében, amelyek a vitarendezést, a kiegészítő testületeket és a szavazást érintik. Az Uniónak az Egyezményben való részvételével összefüggésben a Bizottság –az összes kijelölt nemzeti hatóság nevében, e kijelölt nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködve és konzultálva– közös kijelölt hatóságként jár el az Egyezmény szerinti azon közigazgatási feladatok teljesítésében, amelyek a PIC-eljárással és a kiviteli bejelentéssel kapcsolatosak.

A Rotterdami Egyezményt Magyarország 1999. szeptember 10-én írta alá. Közösségi szinten a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hajtja végre.

Az Egyezmény magyarországi alkalmazását az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályaitól szóló 123/2009. (VI.12.) Korm. rendelet mondja ki.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít