Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A korlátozások az emberi egészség és a környezet szempontjából elfogadhatatlan kockázatot jelentő anyagok gyártását, importálását, forgalmazását, valamint felhasználását korlátozzák, vagy adott esetben tiltják meg az Európai Unióban. 

A korlátozás vonatkozhat önmagára az anyagra, az anyagot tartalmazó keverékre, vagy árucikkre. Fontos hangsúlyozni, hogy a korlátozás nem csak a regisztrációköteles anyagokra vonatkozik, mivel a regisztrációval ellentétben a korlátozás mennyiségi tartománytól függetlenül alkalmazandó.

A szabályozás érintheti az adott anyag összes, vagy csak néhány specifikus felhasználását, jelenthet csak a lakossági forgalomba hozatalra vonatkozó tiltást, vagy meghatározhat határértékeket az anyagnak az adott terméktípusban engedélyezett előfordulására.

A REACH rendelet szerinti korlátozott anyagok listája, valamint az egyes korlátozások feltételei a rendelet XVII. mellékletében találhatóak meg. A rendeletben szereplő lista mellett a hatályos korlátozásokat az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) is összefoglalta egy táblázatban, mely angol nyelven, az Ügynökség honlapján érhető el.

Mentességek a korlátozás alól

A korlátozás nem alkalmazandó:

  • a tudományos kutatásban és fejlesztésben alkalmazott anyagok gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására;
  • az anyag telephelyen elkülönített intermedierként történő felhasználására;
  • a 76/768/EGK irányelvben meghatározott anyagok kozmetikai termékekben történő felhasználására az irányelv hatálya alá tartozó azon korlátozások vonatkozásában, melyek az emberi egészséget érintő kockázatokat kezelik.

A termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) keretében használt anyagok abban az esetben mentesülhetnek a korlátozás alól, ha az adott anyaghoz tartozó korlátozás ezt külön feltünteti a mentesített legnagyobb mennyiség meghatározásával együtt.

Fontos megjegyezni, hogy a XVII. melléklet 1–58. tételében szereplő korlátozások nem vonatkoznak az exportálásra szánt anyag tárolására, tartására, kezelésére, tartályokba való töltésére vagy egyik tartályból egy másikba való áttöltésére, kivéve, ha az anyag gyártása is tilos.

A korlátozási eljárás (ld. 1. ábra)

Ha egy tagállam, vagy az Európai Bizottság felkérésére, az ECHA úgy ítéli meg, hogy egy bizonyos anyag elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre, akkor korlátozást javasolhat az adott anyagra vonatkozóan.

Az eljárás első lépéseként a korlátozás javaslat szándékát, még a vonatkozó dokumentáció benyújtása előtt be kell jelenteni az Ügynökségnek, aki a bejelentést közzéteszi honlapján a Szándékok Jegyzékében. Az ECHA az érintett anyag regisztrálóit külön is értesíti a korlátozási szándék bejelentéséről.

A bejelentést követően 12 hónap áll rendelkezésre a REACH-rendelet XV. mellékletének megfelelő korlátozási dosszié összeállítására és az Ügynökségnek történő benyújtására. A dokumentációnak az anyag azonosítása és a korlátozás indoklása mellett tartalmaznia kell az azonosított kockázatokat, az anyag lehetséges alternatíváival és a költségekkel kapcsolatos valamennyi információt, valamint a korlátozásból származó előnyöket az emberi egészség és a környezet szempontjából.

A dosszié beérkezését követően az Ügynökség elvégzi a dokumentáció megfelelőségi ellenőrzését és közzé teszi honlapján a dokumentációt. A közzé tételt követő 6 hónapon belül az érdekelt felek nyilvános konzultáció keretében jelezhetik észrevételeiket a javaslattal kapcsolatban.

A fent említett közzététel időpontjától számított 9 hónapon belül az ECHA kockázatértékelő bizottsága (RAC) a dokumentáció és a nyilvános konzultáció során kapott észrevételek alapján kialakítja véleményét arról, hogy a javasolt korlátozás megfelelő-e az emberi egészséget vagy a környezetet érintő kockázat csökkentése tekintetében.

Ezzel egyidejűleg a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (SEAC) véleménytervezetet készít a javasolt korlátozással összefüggő társadalmi-gazdasági hatásokról, amelynek során figyelembe veszi az érdekelt felek által benyújtott észrevételeket és társadalmi-gazdasági elemzéseket is. A véleménytervezetet az Ügynökség honlapján közzéteszi és az érdekelt feleknek egy újabb 60 napos nyilvános konzultáció keretében lehetőségük van észrevételeket benyújtani a tervezethez. A SEAC ezt követően végleges véleményt fogad el, figyelembe véve a benyújtott észrevételeket is.

A fent említett két bizottság munkája során a tagállamok ellenőrző hatóságainak képviselőiből álló Fórum tanácsot ad a javasolt korlátozás végrehajthatóságával kapcsolatban.

A két bizottság véleményeinek kézhezvételét követő három hónapon belül a Bizottság elkészíti a REACH-rendelet XVII. mellékletében található korlátozási lista módosításának tervezetét. A végső határozathozatalra egy komitológiai eljárás keretében kerül sor, amelyben a tagállamok és az Európai Parlament is részt vesznek.

Amint egy anyagra vonatkozó korlátozást elfogadtak azt az ipari szereplőknek be kell tartania. Érdemes megjegyezni, hogy az újonnan elfogadott, vagy módosított korlátozásokra általában átmeneti időszak vonatkozik, lehetőséget adva az ipari szereplőknek a megfelelő felkészülésre. Az átmeneti időszakot a módosító jogszabály tartalmazza. A korlátozások végrehajtásáért a tagállamok illetékes ellenőrző hatóságai felelősek.

Korlátozások listája

A korlátozott anyagok listáját a REACH rendelet XVII. melléklete tartalmazza. A rendelet, valamint annak XVII. mellékletét érintő módosító jogszabályok elérhetőek honlapunkon is. A korlátozott anyagok konszolidált listája továbbá megtalálható angol nyelven az ECHA weboldalán is.

Benyújtott korlátozási javaslatok

A már benyújtott korlátozási javaslatokról, valamint az egyes korlátozási eljárások státuszáról található bővebb tájékoztatás (pl.: a korlátozási dosszié, az egyes bizottságok véleménye a javaslatról, a nyilvános konzultáció keretében érkezett hozzászólások) a honlapon, valamint lehetőség van az adott javaslathoz kapcsolódó nyilvános konzultáció közvetlen elérésére is.

Szándékok jegyzéke

A honlapon azok az anyagok vannak feltüntetve, melyekkel kapcsolatban valamely tagállam, vagy az Ügynökség már jelezte, hogy korlátozás javaslatot kíván összeállítani. A jegyzékben a korlátozandó anyag mellet a javasolandó korlátozás hatálya, valamint a dokumentáció benyújtásának tervezett határideje szerepel.

További információ

  1. ábra: A korlátozási eljárás

 korlatozasi eljaras

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít