Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Egészségügyi Igazgatási Főosztály az országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó, Budapesten, valamint Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben működő szervezeti egység, mely az országos tisztifőorvos alábbi feladatainak ellátásában közreműködik:

 • engedélyezi és ellenőrzi az alábbi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók tevékenységét:
  • a fekvőbeteg-szakellátás,
  • mentés, betegszállítás, rendezvény egészségügyi biztosítása,
  • vérellátás,
  • haemodialízis,
  • sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai tevékenység
  • a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői tevékenysége - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait
  • ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt
 • dönt valamennyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató szakellátási kapacitásairól és azok átcsoportosításáról,
 • dönt valamennyi közfinanszírozott szolgáltató szakellátási kapacitásaihoz kapcsolódó ellátási területéről és annak módosításáról,
 • kivizsgálja az országos tisztifőorvos által engedélyezett egészségügyi szolgáltatók ellen benyújtott panaszokat, közérdekű bejelentéseket,
 • javaslatot tesz az egészségügyi ellátórendszer minden szintjén az ellátás  javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre;
 • szakmai javaslatot tesz egészségügyi intézmények létesítése, fejlesztése, megszüntetése kérdésében a tulajdonos, illetőleg a finanszírozó számára;
 • felügyeli az egészségügyi intézmények működésére vonatkozó szabályok érvényesülését, és szakmai felügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók tevékenysége felett;
 • véleményezi az egészségügyi intézmények szervezetével és feladatával kapcsolatos módosító elképzeléseket, valamint a védőnői körzethatárok kialakítására vonatkozó javaslatokat;
 • ellátja az emberen végzett (beavatkozással járó) orvostudományi kutatás engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
 • közreműködik a sejtekkel, szövetekkel kapcsolatos kompetens hatósági feladatok ellátásában,
 • hozzájárulást ad a szerveknek és szöveteknek Magyarországról külföldre, illetve külföldről Magyarországra szállításához,
 • közreműködik a szervátültetéssel kapcsolatos hatósági feladatok végzésében az EUROTRANSZPLANT szerződés alapján,
 • évente adatgyűjtést végez és jelentést készít a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához, elosztásához kapcsolódó súlyos káros eseményekről, illetve a szövetek beültetése vagy kivétele során észlelt súlyos szövődményekről,
 • működteti a hatósági szakfelügyeleti rendszert, melynek keretében többek között irányítja a szakfelügyelők tevékenységét, gondoskodik a szakfelügyelők továbbképzéséről és az egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi rendszer ellenőrzéséről,
 • közreműködik az ápolási, szakdolgozói szakmai felügyelet szakmai és módszertani irányításában, szervezi, összehangolja a kormányhivatal és a járási hivatal keretében működő ápolási szakfelügyeleti tevékenységet, közvetíti az egységes szakmai irányelveket és segíti azok szakmai, gyakorlati érvényesítését, az országos szakfelügyelő ápoló útján ellátja az ápolási és szakdolgozói szakterületek szakfelügyeletét,
 • szakmailag irányítja, felügyeli, értékeli a védőnői – területi védőnői, iskolavédőnői, kórházi védőnői és a Családvédelmi Szolgálatban dolgozó védőnői - feladatok megvalósítását, az országos szakfelügyelő védőnő útján ellátja a védőnői szakterület szakfelügyeletét,
 • tervezi és végzi a védőnői módszertani szakterület feladatait
 • Nyilvántartást vezet:
  • az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes tevékenységekről (EGEN);
  • az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint az egészségügyi szolgáltatók nevében és felelősségére egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi tevékenység végzésével összefüggő adatairól (HENYIR);
  • a megye (főváros) ügyeleti, készenléti ellátásának és betegbeutalásának területi rendjéről (az egészségügyi szolgáltatók bejelentése alapján);
  • a szakellátási kapacitásokról
  • az egészségügyi szolgáltatók ellátási területéről
  • az országos, területi szakfelügyelőkről
  • A biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről
  • egészségügyi intézményeknél elhelyezett újszülött inkubátorokról, valamint
  • működteti a Reprodukciós Eljárások Adatbázisát.

A Főosztály szervezeti egységei:

 1. Egészségügyi Hatósági Osztály
 2. Szakmai Felügyeleti Osztály

A Főosztály elérhetőségei:

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. D épület
e-mail:
telefon: 06 - 1 476 - 1100 mellékek: 2307, 2366

Debrecen: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 4.
Győr: 9024 Győr, Jósika utca 16.
Kaposvár: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.
Miskolc: 3530 Miskolc, Meggyesalja u.12.
Szeged: 6726 Szeged,  Derkovits fasor 7-11-
Veszprém: 8200 Veszprém, József. A. u.36.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít