Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) tevékenységét a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai határozzák meg.

A Szolgálat legfontosabb feladata a hazai mérgezések megelőzése. Ennek keretében veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos, 24 órában elérhető sürgősségi telefonvonalat működtet, ahol a bejelentkező ügyeletes mérgezés vagy annak gyanúja esetén tájékoztatást nyújt az anyag vagy keverék veszélyességére, a várható tünetekre, teendőkre vonatkozóan, kiemelten a mérgezettek laikus vagy orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére, valamint jogszabályban megjelölt hatóságok részére. A fentieken kívül megkeresésre írásos toxikológiai véleményt is készít. Az ETTSZ információszolgáltató tevékenységét toxikológiai adatbázisok és a hazai veszélyes keverék terméknyilvántartásban szereplő biztonsági adatlapok biztosítják.

Adminisztratív feladatai keretében végzi a magyarországi veszélyes keverék terméknyilvántartás gondozását, mely nyilvántartás a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (és jogelődjeihez) bejelentett és Magyarországon forgalomban lévő veszélyes keverékek toxikológiai és közegészségügyi szempontból lényeges adatait tartalmazza; továbbá az egészségügyi szolgáltatók kötelező bejelentése alapján nyilvántartja és feldolgozza a veszélyes anyagokkal és keverékkel történt mérgezési eseteket, és ezekből éves statisztikai jelentést készít.

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén:

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Fenti számokat kell feltüntetni az 1907/2006/EU (REACH) rendelet szerint összeállított, Magyarországon forgalomba hozott veszélyes anyagok és veszélyes keverékek biztonsági adatlapjának 1.4. pontjában.

E-mail: 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít