nnk emblema logo

nnk cim telefon

Bejelentés Gyakran Ismételt Kérdések

A veszélyes anyagokat és veszélyes keverékeket, valamint a biocid termékeket, melyek nyilvántartásunkban még nem szerepelnek.

A 2000. évi kémiai biztonságról szóló törvény 3.§ alapján veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP (1272/2008/EK rendelet) szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható. A biztonsági adatlap 2.1 szakaszában található a készítmény veszélyességi besorolása/kategóriája.

Figyelem! Az EUH mondat önmagában nem veszélyességi besorolás/kategória.

A Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenységet végzőnek, amennyiben az anyag vagy keverék a rendelkezésre álló nyilvántartásban még nem szerepel.

A veszélyes anyag ill. veszélyes keverék bejelentést a tevékenység megkezdésével egyidejűleg kell megtenni, tehát a veszélyes anyag illetve veszélyes keverék bejelentés nem előfeltétele a termék forgalmazhatóságának. Egyéb engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségekkel nincs összefüggésben

Elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (röviden: OSZIR-KBIR) keresztül tehető meg a bejelentés. Más úton (pl.: e-mailben vagy postai úton) érkezett bejelentéseket nem áll módunkban nyilvántartásba venni.

Az elérhetőségek és egyéb adatok kitöltése, ellenőrzése és karbantartása a szakrendszerbe történt regisztráció után (és azok változásakor is) a regisztráló feladata, csak azon adatok kiválasztására van lehetőség a bejelentés rögzítésekor, melyek feltöltésre kerültek a bejelentő által.

A szakrendszerbe belépve a „Bejelentés” menüpont megfelelő alpontjába lépve, a „Frissít” gomb segítségével az összes elektronikus formában megtett bejelentés listázható. A szűrési feltételek megfelelő kitöltésével a találatok száma szűkíthető.

A bankkártyás befizetés nem történt meg vagy átutalás esetén a befizetési igazolás nem került csatolásra a bejelentéshez. A befizetési igazolás csatolása a bejelentő feladata, hiánya esetén a bejelentés nem vehető nyilvántartásba.

A benyújtott kérelemben olyan hiányosság található, melynek korrigálása szükséges a bejelentés nyilvántartásba vételéhez. Például: a kereskedelmi megnevezés a bejelentőlapon és a csatolt biztonsági adatlapon nem egyezik meg; az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nem került igazolásra; nem az alapvető követelményeknek megfelelő biztonsági adatlap került benyújtásra stb.

A bejelentésbe ismételten belépve a bejelentőlap legfelső sorában található „Válaszol” gomb, majd a módosítások elvégzése után a „Mentés” gomb segítéségével.

  • Egy másik művelet aktív a rendszerben, például egy másik megnyitott bejelentésnél már rákattintott a „Módosítás” gombra, vagy el lett kezdve egy új bejelentés feltöltése. A rendszer egyszerre csak egy művelet elvégzését engedi.
  • Nem „Díjfizetésre vár” vagy „Hiánypótlásra vár” státuszban van a bejelentés. „Felvitt” vagy „Újra felvitt” státuszban a „Módosít” gomb segítségével korrigálhatjuk a bejelentést.
  • Az eredetileg még postai úton benyújtott anyag vagy keverék esetében az eredeti igazolószelvény egy példánya csatolható befizetési igazolásként. Az e-mailben történő értesítés automatikusan történik befizetési igazolás hiánya esetén.
  • Elektronikus előzménnyel rendelkező bejelentés esetén az előzményt kiválasztva, a „Változás” gomb segítségével tehető változás bejelentés. A tévesen „Új” gombbal rögzített változás bejelentési eljárások megszüntetésre kerülnek.

Igen, de ebben az esetben a befizetési igazoláshoz célszerű mellékelni a befizetéshez tartozó termékek listáját a befizetéshez tartozó bejelentések azonosíthatósága miatt.

Amennyiben a rendelkezésre álló információkérési lehetőségeket és nyilvántartásokat mellőzve olyan bejelentési eljárást kezdeményezett, melyben a megjelölt veszélyes anyagot vagy veszélyes keveréket nincs lehetőség nyilvántartásba venni, a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat a Nemzeti Népegészségügyi Központnak nem áll módjában visszatéríteni. Például: nem veszélyes a kérelemben szereplő anyag vagy keverék; korábban már bejelentett termékről van szó; a Kbtv. hatálya nem terjed ki a bejelenti kívánt termékre stb.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat