Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A REACH rendeletet hatályba lépése óta már többször is módosították. A magyar joggal ellentétben, az uniós jogban a módosítások nem kerülnek átvezetésre az eredeti jogszabályban, így az egyes különálló módosító rendeleteket is figyelembe kell venni a jogszabály értelmezésekor.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a REACH rendelet megadott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A REACH rendelet legfrissebb (2019.07.02.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata.

A REACH rendelet módosításai

 1. Nanoformák
 1. melléklet módosítása
 1. melléklet módosításai

A REACH rendelet II. melléklete a 31. cikk szerinti biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit tartalmazza.

 1. -V. melléklet módosítása
 1. , VIII., IX. és X. melléklet módosításai
 • A Bizottság (EU) 2017/706 rendelete (2017. április 19.) a REACH rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2016/1688 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2016/863 rendelete (2016. május 31.) a REACH rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2015/282 rendelete (2015. február 20.) a REACH rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő módosításáról
 1. melléklet módosítása
 • A Bizottság 253/2011/EU rendelete (2011. március 15.) a REACH rendelet XIII. mellékletének módosításáról
 1. melléklet módosításai

 

 1. melléklet módosításai

A korlátozott anyagok konszolidált listája angol nyelven elérhető az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján.

A REACH XVII. melléklete egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat tartalmazza. A melléklet a közelmúltban több alkalommal is módosult. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csupán a legutóbbi, hanem a módosító rendeletek mindegyike hatályos, és így a bennük foglalt összes módosítás érvényes.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít