nnk emblema logo

nnk cim telefon

Munkatársak

 • Dr. Osváth Szabolcs, PhD. osztályvezető
 • Bacskai Bettina
 • Bakos Krisztina
 • Balázs-Rudasy Edina Ibolya
 • Bíró Györgyi
 • Borné Kerekes Anikó Anna
 • Dörnyei Eszter
 • Gál Edina
 • Kokol Judit
 • Kövendiné Kónyi Júlia
 • Szigeti Ágnes
 • Tóth Nikolett
 • Dr. Ballay László nyugdíjas, önkéntes
 • Branczeisz Zoltán
 • Demkó Richárd
 • Elek Richárd csoportvezető
 • Glavatszkih Nándor
 • Horváth Bence
 • Dr. Horváth Péter
 • Homoki Zsolt csoportvezető
 • Juhász László nyugdíjas
 • Keveházi Zsombor
 • Krinszki Péter
 • Mihályi Dávid Krisztián
 • Dr. Pellet Sándor, PhD. nyugdíjas, önkéntes
 • Polik György
 • Dr. Porubszky Tamás, PhD. nyugdíjas, önkéntes
 • Salik Ádám
 • Váradi Csaba Ernő csoportvezető
 • Vida László

Az OLMSO tevékenysége

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztályának (SSF) Orvosi, Lakossági és Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztálya (OLMSO) sokrétű tevékenységet végez az embereket érő ionizáló sugárzások vizsgálata terén.

A Páciens-dozimetriai Csoport az orvosi eljárásokból származó sugárterhelésekkel foglalkozik, melyek eredhetnek azok diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználásából. A Csoport tagjai orvosi berendezések minőségellenőrző átvételi és állapotvizsgálatát végzik annak érdekében, hogy a pácienseken végzett, ionizáló sugárzással járó eljárások biztonsága szavatolható legyen. Ezekről részletesebben itt [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/orvosi-sugarterhelesek] olvashat.

A Radon Csoport elsősorban lakóépületek sugáregészségügyi felmérését végzi. A természetes radioaktív anyagok (pl. urán, tórium, rádium) ugyanis csekély mértékben bár, de a környezetünkben mindenütt, így a talajban és az építőanyagokban is megtalálhatóak. Ritkán, de bizonyos esetekben előfordul, hogy a talajból illetve az építőanyagokból származó természetes eredetű radioaktív nemesgáz, a radon miatt jelentős sugárterhelés éri az épületben tartózkodó személyeket. Ehhez adódik hozzá az építőanyagok radioaktivitásából származó gamma-sugárzástól kapott dózis. A lakosság érintettségének vizsgálata céljából készült hazánkban a Nemzeti Radon Cselekvési Terv, amelyről részletesebben itt [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/nemzeti-radon-cselekvesi-terv] olvashat.

Azok a személyek, akiket a munkájukhoz kapcsolódóan sugárterhelés érhet, a várható sugárterhelés mértékétől függően hatósági személyi dózismérőt viselhetnek. Ezeknek a személyi dózismérőknek a kiértékelését és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat (dózismérők postázása, dózisértékek nyilvántartása stb.) az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) megbízásából a Személyi Dozimetriai Csoport által működtetett Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz) végzi.

Az OLMSO további fontos, de csoportba nem sorolt feladata radiometriai vizsgálatok végzése különféle, elsősorban környezeti és élelmiszer mintákban, azaz a radioaktív anyagok mennyiségének meghatározása a minket körülvevő környezeti elemekben és az élelmiszerben. A környezeti közegek (talaj, növényzet, folyóvizek, levegő) és az élelmiszerek radioaktivitásának rendszeres mérésével meg lehet becsülni a Magyarországon élő emberek környezeti forrásokból származó sugárterhelését. Ezekről a vizsgálatokról a Környezeti Sugárvédelmi Monitoring Rendszerek [https://www.nnk.gov.hu/index.php/sugarbiologiai-es-sugar-egeszsegugyi-foosztaly/sugarvedelem/kornyezeti-sugarvedelmi-monitoring-rendszerek] oldalán tájékozódhat.

Az ipar számára is végeznek sugárvédelmi vizsgálatokat az OLMSO munkatársai, például ipari röntgenberendezések, radioaktív anyagot tartalmazó berendezések, röntgenhelyiségek, izotóplaboratóriumok, izotóptárolók, sugárforrások sugárvédelmi illetve dozimetriai vizsgálatát; de végzik zárt sugárforrások zártságvizsgálatát is.

Ezen túlmenően hatóságok, kormányzati szervek, bíróságok stb. megkeresésére az OLMSO szakvéleményeket, szakhatósági állásfoglalásokat ad ki a radioaktív anyagok és az ionizáló sugárzások alkalmazásával kapcsolatban. Az OLMSO kötelékébe tartozó személyek számos szakmai bizottságban képviselik a lakosság és a környezet sugárvédelmének a szempontjait.

Bármennyire különböző feladatokat végezzenek is az OLMSO munkatársai, munkájukat összeköti, hogy – közvetlenül vagy közvetve – mindegyik az emberek egészségét szolgálja az őket érő ionizáló sugárzás mértékének meghatározásán keresztül.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat