nnk emblema logo

nnk cim telefon

A 21/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 11. § szerint a klinikai célú első használatbavétel előtt az engedélyes köteles a berendezéseken átvételi vizsgálatot, ezt követően rendszeresen állapotvizsgálatot végeztetni az NNK-val. A már használatban lévő röntgenberendezések állapotvizsgálatát évente kell megkérni, kivéve fogászati intraorális, csontdenzitometriai és kórtermi mobil röntgenberendezésekét, ahol kétévente esedékes a vizsgálat.

Az NNK akkreditált Sugáregészségügyi Laboratóriuma a vizsgálatokat az érvényben lévő szabványok és nemzetközi ajánlások alapján kalibrált, illetve hitelesített mérőeszközökkel végzi. Az átvételi és állapotvizsgálatok a röntgenberendezések minőségellenőrző programjának alapjait teremtik meg. Annak érdekében, hogy a berendezés életében bekövetkező változásokat nyomon tudjuk követni a két vizsgálat típus műszaki tartalma lényegében megegyezik.

A vizsgálatok átlagos ideje megfelelő körülmények mellett fogászati -, kórtermi mobil- és C-íves sebészeti röntgenberendezéseknél 1 óra, felvételi és/vagy átvilágító berendezéseknél, intervenciós és mammográfiás berendezéseknél 2 óra, valamint CT berendezéseknél 2-3 óra.

A vizsgálat nem tévesztendő össze azokkal a sugárvédelmi mérésekkel, amit más hatóságok engedélyező tevékenységük során végeznek, valamint az OGYÉI által feljogosított cégek időszakos felülvizsgálatával.

A vizsgálatok díjai önköltségszámítás alapján kerülnek meghatározásra minden évben.

Az egyes vizsgálatokhoz a mellékelt útmutatók érhetőek el, illetve ezek tartalmazzák az engedélyesek által végzendő méréseket is, a minőség-ellenőrző program megalapzásához.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat