nnk emblema logo

nnk cim telefon

   
Adatkör Szakhatósági állásfoglalás, a 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet alkalmazásában, kiemelt létesítmények létesítményi Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata jóváhagyása;
  Az üzemeltető személyzetnek a kiemelt létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterheléssel szembeni védelme sugáregészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.
Hatáskörrel rendelkező szerv Országos Atomenergia Hivatal (OAH);
szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése Országos Atomenergia Hivatal;
szakhatóságként a Nemzeti Népegészségügyi Központ
Illetékességi területe Országos
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok Az atomenergiáról szóló, 1996. évi CXVI. törvény 11/B. §-a szerint, a 2. melléklet, 4.2. pont;
A 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 56. § szerint az engedélyezés két ütemben történik. A második ütemben, az engedélyeztetni kívánt tevékenység függvényében szükséges egyes dokumentumokat benyújtani.
Engedélykérelem, mely tartalmazza a kérelmezőnek általánosan előírtakon (2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 57. § (1)) felül:
Létesítményi vagy Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint.
Alapvető eljárási szabályok Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint; az Atomenergia Hivatal hatósági eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer.
https://atdr.haea.gov.hu/
Ügyfélfogadás ideje Munkaidőben telefonon, előzetes egyeztetés alapján. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) Az NNK SSF szakhatósági eljárása során 21 nap.
Az ügyek intézését segítő útmutatók Az OAH honlapján találhatóak: https://www.haea.gov.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=04&submenu=4_65_1  
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az OAH ügyintézési eljárásrendje szerint.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Nem alkalmazható.
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése Nem alkalmazható.
Időpontfoglalás -
Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  
A TANÁCS 2013/59/EURATOM IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről
 
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 
2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról  A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.
Tájékoztatás az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A döntés tartalmazza a vonatkozó tájékoztatást.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat