nnk emblema logo

nnk cim telefon

 

Adat

Tartalom

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ,

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Postai cím: 1437 Budapest, Pf 777., Telefonszám: (1) 476-1100

Elektronikus levélcím:  Honlap: www.nnk.gov.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SzMSz

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetők elérhetőségei

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Nincs központi ügyfélszolgálat. Az egyes szervezeti egységek elérhetőségét ld. a 3. pontban.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézet esetében nem értelmezhető.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Jelenleg nincs ilyen szerv.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Jelenleg nincs ilyen szerv.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs az Intézet által alapított közalapítvány.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Intézet által alapított költségvetési szerv.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve:

Foglalkozás-egészségügy – Tudományos és Továbbképző Folyóirat

Kiadó neve és címe:

Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.

Főszerkesztő neve:

Prof. Dr. Cseh Károly

Lap neve:

Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine

Kiadó neve és címe:

Országos Közegészségügyi Intézet, 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6.

Főszerkesztő neve:

Prof. Dr. Ungváry György

Lap neve: Mikrobiológiai Körlevél,

Szerkesztőség: Áy Éva, Dr. Csire Márta, Erdősi Tímea, Dr. Tirczka Tamás, Dr. Tóth Ákos; Felelős kiadó: Dr. Surján Orsolya, OKI;

Felelős szerkesztő: Dr. Farkasné Pászti Judit

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)

EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
Központi telefonszám: 06-1-795-1100
Fax: 06-1-795-0012

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat