Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklete, valamint a 10/2019. számú Tisztifőorvosi Utasítás 5. melléklete alapján.

Szervezeti egység Név, beosztás Telefonszám/Fax E-mail cím
Országos Tisztifőorvos Dr. Müller Cecília  (1) 476 1100
Általános Helyettes Dr. Torma Albert (1) 476 1100
Közegészségügyi Helyettes Országos Tisztifőorvos Dr. Szabó Enikő (1) 476 1100
Népegészségügyi Helyettes Országos Tisztifőorvos  Dr. Surján Orsolya (1) 476 1100
Gazdasági Főigazgató Timár Tünde                                                       (1) 476 1100
Gyógyszerészeti Helyettes Pálffyné Poór Rita (1) 886 9300
Hivatalvezető Varga Gábor (1) 476 1100  
Kommunikációs Igazgatóság Eitler-Gál Veronika
igazgató
(1) 476 1100
Sajtókommunikációs és Tartalomfejlesztési Osztály Jáki-Vékony Dorottya
osztályvezető
(1) 476 1100
Egészségvonal Ügyfélszolgálati Osztály Steib Katalin
osztályvezető
(1) 476 1100
Informatikai, Mesterséges Intelligencia Támogató Főosztály Kolics Attila
főosztályvezető
(1) 476 1100
Alkalmazás Üzemeltetési Osztály Rácz Gizella Katalin
osztályvezető
(1) 476 1100
Infrasruktúra Üzemeltetési Osztály Rákos Zoltán
osztályvezető
(1) 476 1100
Felhasználó Támogatási Osztály Debri Alfonz
osztályvezető
(1) 476 1100
Hivatali Működés Támogató Főosztály Márton-Veres Judit
főosztálvezető
(1) 476 1100  
Hivatali Működés Támogató Osztály Szabó Beáta
osztályvezető
(1) 476 1100  
Ügyiratkezelési Osztály Szász Henriett Éva
osztályvezető
(1) 476 1100

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Dr. Tölgyesi Katalin
igazgató
(1) 886 9300
Jogi Támogató Osztály Dr. Haraszti Kinga
osztályvezető
(1) 886 9300
Minőségbiztosítási, Monitoring és Kontrolling Osztály Hegedüs Ildikó Katalin
osztályvezető
(1) 886 9300
Szakmai Irányítási és Védelmi Igazgatási Főosztály Dr. Csöndör Nelli
főosztályvezető
(1) 886 9300
Humánpolitikai Főosztály Dr. Gábriel Gergely
főosztályvezető
(1) 886 9300
Humánerőforrás Osztály Balázs Tünde
osztályvezető
(1) 886 9300
Közegészségügyi Igazgatóság Dr. Patkó Enikő
igazgató
(1) 476 1100
Közegészségügyi Főosztály Belláné Apostol Mária
főosztályvezető
(1) 476 1100
Településegészségügyi, Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály Dr. Beregszászi Tímea Ildikó
osztályvezető
(1) 476 1100
Élelmezés-, Táplálkozás-, Gyermek- és Ifjúságegészségügyi Osztály Sóváriné Dr. Csizmadia Hajnalka
osztályvezető
(1) 476 1100
Kiemelt Élelmiszerek Nyilvántartása Osztály Schmidt Richárd
osztályvezető
(1) 476 1100
Élelmezés és Táplálkozás Módszertani  Osztály Dr. Horacsek Márta
osztályvezető
(1) 886 9300
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály Dr. Deim Szilvia
főosztályvezető
(1) 476 1100
REACH, CLP és PIC Kompetens Hatósági Osztály Dr. Marosvölgyi Nikoletta
osztályvezető
(1) 476 1100
Biocid Kompetens Hatósági Osztály Német Balázs
osztályvezető
(1) 476 1100
Kémiai Biztonsági Kockázatértékelési Osztály Czékus Miklós
osztályvezető
(1) 476 1100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat és Bejelentési Osztály Domján Tünde
osztályvezető
(1) 476 1100
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Dr. Nagy Imre
főosztályvezető főorvos
(1) 476 1100
Foglalkozás-egészségügyi és Klinikai osztály Dr. Budavölgyi Attila
osztályvezető
(1) 476 1100
Munkahigiénés Osztály Dr. Nagy Károly Jenő
osztályvezető főorvos
(1) 476 1100
Egészségügyi Igazgatási Főosztály Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna
osztályvezető
(1) 476 1100
Egészségügyi Hatósági Osztály Svajda Melinda
osztályvezető
(1) 476 1100
Szakmai Felügyeleti Osztály Tölgyesiné dr. Ágoston Katalin
osztályvezető
(1) 476 1100
Digitális Támogatási és Mesterséges Intelligencia Felügyeleti Főosztály Dr. Parapatics Tamás
főosztályvezető
(1) 886 9300
Mesterséges Intelligencia Felügyeleti, Nyilvántartási és Eljárástámogató Osztály Dr. Helfrich Dóra
osztályvezető
(1) 886 9300
Orvostechnikai Nyilvántartások és Klinikai Vizsgálatok Osztály Kovács Norbert
osztályvezető
(1) 886 9300
Klinikai Kutatások Főosztály Hajdú Ágnes
főosztályvezető
(1) 886 9300
Prevenciós és Epidemiológiai Igazgatóság Dr. Surján György (1) 476 1100
Egészségfejlesztési Osztály Schifferné Dr. Simich Rita
osztályvezető
(1) 476-1100
Drogmegelőzési Programok Osztálya Majzik Balázs
osztályvezető
(1) 476 1100
Szűrésirányítási Főosztály Bertókné Tamás Renáta
főosztályvezető
(1) 476 1100
Szűrőprogram Irányítási és Módszertani Osztály Árváné Egri Csilla
osztályvezető
(1) 476 1100
Népegészségügyi Célú Szűrési Koordinációs Osztály Halmosi Andrea
osztályvezető
(1) 476 1100
Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály Dr. Dánielisz Ágnes
főosztályvezető
(1) 476 1100
Járványügyi és Védőoltási  Osztály Dr. Molnár Zsuzsanna
osztályvezető
(1) 476 1100
Kórházhigiénés és Hatósági Osztály Dr. Galgóczi Ágnes
osztályvezető
(1) 476 1100
Táplálkozástudományi Főosztály Zentai Andrea
főosztályvezető
(1) 886 9300
Alkalmazott Táplálkozástudományi Osztály Varga Anita
osztályvezető
(1) 886 9300
Technológia-Értékelő Főosztály Dr. Juhász Jácinta
főosztályvezető
(1) 886 9300
Orvosszakmai és Egészség-gazdaságtani Osztály  Hetényi András Máté
osztályvezető
(1) 886 9300
Laboratóriumi és Módszertani Igazgatóság Dr. Pándics Tamás
igazgató
(1) 476 1100
Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály Hofer Ádám Tamás
osztályvezető
(1) 476 1100
Toxikológiai Laboratóriumi Osztály Dr. Szabó Zoltán György
laborvezető
(1) 476 1100
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Vezmár Albert László
osztályvezető
(1) 476 1100
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Dr. Sáfrány Géza
főosztályvezető
(1) 482 2000
Orvosi, Lakossági és Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály  Dr. Osváth Szabolcs
osztályvezető
(1) 482 2000
Sugárorvostani Osztály Dr. Lumniczky Katalin
osztályvezető
(1) 482 2000
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Dr. Kardos Gábor
főosztályvezető
(1) 467 1100
Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály Dr. Damjanova Ivelina
osztályvezető
(1) 467 1100
Virológiai  Laboratóriumi Osztály Dr. Barcsay Erzsébet
osztályvezető
(1) 476 1100
Nemzeti Biztonsági Laboratóriumi Osztály Pályi Bernadett
osztályvezető
(1) 476 1100
Gyógyszerészeti Laboratóriumi Főosztály Dr. Lágner Richárd
főosztályvezető
(1) 886 9300
Élelmiszerkémiai és Analitikai Laboratórium Felkai Csaba
osztályvezető
(1) 886 9300
Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium Simon Péter Tamás
osztályvezető
(1) 886 9300
Gyógyszer-Ellenőrzési Igazgatóság Dr. El Kolulali Zakariás
igazgató
(1) 886 9300
Tisztigyógyszerészeti Főosztály Dr. Mohay Zsófia
főosztályvezető
(1) 886 9300
Kelet-magyarországi Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály Csujokné dr. Kósa Júlia
osztályvezető
(1) 886 9300
Nyugat-magyarországi Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály Dr. Bíróné Dr. Király Andrea
osztályvezető
(1) 886 9300
Hatósági Ellenőrzési Főosztály Dr. Lukács Ferenc
főosztályvezető
(1) 886 9300
GMP Ellenőrzési, Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály Dr. Mittner András
osztályvezető
(1) 886 9300
Törzskönyvezési Főosztály Dr. Gara Annamária
főosztályvezető
(1) 886 9300
Orvosbiológiai Értékelő Osztály Berzsenyi Dóra
osztályvezető
(1) 886 9300
Kémiai Módosítások és Megújítások Értékelő Osztály Dr. Szécsényi Balázs
osztályvezető
(1) 886 9300
Új Beadványok Kémiai Értékelő Osztály Dr. Szabady Beáta
osztályvezető
(1) 886 9300
Módosítások és Megújítások Osztály Kovács Dóra Babett
osztályvezető
(1) 886 9300
Előértékelő Osztály Szekeresné dr. Dalllos Dolóresz
osztályvezető
(1) 886 9300
Kísérőirat-értékelő és Lektoráló Osztály Dr. Tóth Tamás
osztályvezető
(1) 886 9300
Új Bejegyzések Osztály Dr. Simon-Szendrey Réka
osztályvezető
(1) 886 9300
Farmakovigilancia Főosztály Dr. Prikidánovits Emese
főosztályvezető
(1) 886 9300
Új Gyógyszertechnológiák Főosztály Bodea Mihaela Teodora
főosztályvezető
(1) 886 9300
Központosított Gyógyszerengedélyezési Eljárások és Biológiai Készítmények Osztály Dr. Jákliné dr. Ulrich Beáta
osztályvezető
(1) 886 9300
Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztály Csakurdáné dr. Harmathy Zsuzsanna
főosztályvezető
(1) 886 9300
Gyógyszerfelügyeleti Osztály Dr. Kóczián-Bobkó Zita
osztályvezető
(1) 886 9300
Módszertani és Egyedi Igénylések Osztály Dr. Kolozs Magdolna
osztályvezető
(1) 886 9300
Kábítószerügyi Osztály Orosz-Kovács Orsolya
osztályvezető
(1) 886 9300
Gazdálkodási, Műszaki és Szervezetellátási Igazgatóság Dr. Tollár Judit
igazgató
(1) 886 9300
Költségvetési és Kontrolling Osztály Bedő Szilvia
osztályvezető
(1) 886 9300
Számviteli Osztály Osvátné Tuba Gabriella
osztályvezető
(1) 476 1100
Projektek Gazdálkodási Osztálya Csáky-Illés Kinga
osztályvezető
(1) 476 1100   
Illetménygazdálkodási Osztály Egri Julianna
osztályvezető
(1) 476 1100
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály Hegyes Orsolya
osztályvezető
(1) 476 1100
Szervezetellátási Főosztály Lapos Zsolt
főosztályvezető
(1) 476 1100
Vagyongazdálkodási és Ellátási Osztály Sturcz Annamária
osztályvezető
(1) 476 1100
Műszaki Szolgáltatási Osztály Molnár József
osztályvezető
(1) 476 1100
Műszaki Infrastruktúra Osztály Kecskeméti László
osztályvezető
(1) 476 1100
Ingatlan- és Műszergazdálkodási Osztály Géczi Roland
osztályvezető
(1) 476 1100

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít