nnk emblema logo

nnk cim telefon

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) tartalmazza a közfürdők létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírásokat.

A medencés fürdők üzemeltetésük alapján lehetnek folyamatosan, csak szezonálisan vagy szezonálisan és folyamatosan is üzemelők (utóbbi alatt értendők azok a fürdők, ahol vannak folyamatosan üzemelő medencék mellett olyan medencék is, amelyek kizárólag szezonálisan üzemelnek).   Hazánkban mintegy 1200 db fürdőegység üzemel.  A medencék üzemeltetési technológiájának két legelterjedtebb típusa a szűrő-forgató technológia illetve a töltő-ürítő rendszer.

A Korm. rendelet alapján új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal kérelemre a vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól felmentést adhat az Országos Vízügyi Hatóság szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása és meghatározott feltételek fennállása esetén. A felmentés alapján töltő-ürítő rendszerű medence csak gyógyászati céllal és olyan esetekben üzemeltethető, ha a gyógyvíz olyan biológiailag aktív összetevő(ke)t tartalmaz, amelye(ke)t a vízforgatási technológia károsít. Nagyon fontos, hogy a gyógyvizes medencéket gyermekek nem használhatják, valamint hogy a fürdőzés ideje korlátozott, minden gyógyvízre egyedileg meghatározott, de többnyire 20 percnél nem hosszabb. A gyógyvizek összetétele miatt több esetben korlátozott az egy évben fürdőzésre javasolt napok száma is.

A gyógymedenceként használt töltő-ürítő rendszerű medencék mikrobiológiai minősége jellemzően rosszabb, mint a forgatott vizű medencéké (36% vs. 75 % megfelelőség). A különbséget a gyógymedencék nagymértékű igénybevétele, a víz magasabb hőfoka, a nem megfelelő fürdőzési kultúra, valamint a fertőtlenítőszer adagolás hiánya is okozhatja.

A közfürdőkben a medence vízének minősége több tényező függvénye. A keretrendszert a fenti jogszabályok biztosítják, amelyek megszabják a betartandó határértékeket. Nagy felelősség van az üzemeltetőkön is, hogy a legmegfelelőbb módon vezetve a fürdőt elősegítsék a megfelelő vízminőség fenntartását. Az ő felelősségük többek között az elegendő pótvíz biztosítása, a medencék terhelhetőségének betartatása, a jóváhagyott üzemeltetési technológia megvalósítása vagy éppen a fertőtlenítőszerek, vegyszerek szintjének folyamatos és gondos monitorozása, szinten tartása, a vízminőség rendszeres ellenőrzése.

A közfürdő üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

Emellett azonban a fürdőzők, uszodahasználók is tehetnek azért, hogy a medencék vize minél kevesebb vegyszer adagolásával legyen biztonságos, és megfelelő minőségű.

A fürdőhigiénével kapcsolatos tájékoztató anyagokat az alábbi linken találhat: Tájékoztató

Az NM rendeletben előírtak alapján a közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltetőnek üzemeltetési szabályzatban kell meghatároznia. A közfürdő üzemeltetője köteles a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat végeztetni, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal.

A közfürdő fekvése szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala az NM rendelet alapján az alábbi feladatokat látja el:

 • az üzemeltetési szabályzat határozattal történő jóváhagyása,
 • jóváhagyja a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést,
 • a vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírtaktól eltérő megállapítása,
 • a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelményeknek, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzése,
 • az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegének és súlyát mérlegelését követően:
 1. a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelése;
 2. b) a hiányosságok megszüntetéséig a létesítmény stb. működésének, illetőleg az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozása vagy felfüggesztése, ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;
 • utóbbi alapján a fürdővíz rendkívüli biológiai, vegyi vagy fizikai szennyezettsége esetén a fürdés megtiltása,

A közfürdő fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt vizsgálja a vízminőségét a fürdőkben. A kormányhivatal évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja.

A közfürdők hatósági ellenőrzésének szempontjai:

 • az üzemeltetési szabályzatban foglaltak ellenőrzése a helyszínen,
 • üzemnapló ellenőrzése (naprakész, előírásoknak megfelelően vezetik-e)
 • közfürdő területén tartózkodó személyek számának, valamint a közfürdő megengedett legnagyobb terhelésének ellenőrzése,
 • a közfürdőben nyújtott szolgáltatások, illetve a fürdővendégek által látogatott helyiségek, illemhelyiségek közegészségügyi szempontú ellenőrzése,
 • közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírások teljesülésének ellenőrzése,
 • a közfürdő védőterületének (a közfürdők környezetét és a vízadó berendezéseket védőterület kialakításával kell óvni a szennyeződéstől) ellenőrzése,
 • gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőkre vonatkozó külön rendelkezések ellenőrzése,
 • gyógyfürdő megnevezés esetén az engedélyező határozatban foglaltak ellenőrzése,
 • figyelmeztető táblák, valamint a víz és a levegő hőmérsékletét jelző felirat ellenőrzése,
 • országos tisztifőorvos által engedélyezett vegyszerek és fertőtlenítőszerek használatának ellenőrzése,
 • vízforgató berendezés üzemeltetése alóli felmentéssel rendelkező medencék ellenőrzése.
Melléklet(ek):
Download this file (A medencés fürdők.pdf)A medencés fürdők.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat