nnk emblema logo

nnk cim telefon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ HET „H” egészségügyi komponens „Az egészségügy digitális átállásának támogatása” keretében benyújtott előkészítő projekt szakmai tevékenységeinek bemutatása

A Nemzeti Népegészségügyi Központ „Projektindító támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv H - Egészségügyi komponense reformjai és beruházásai kapcsán tervezett projektek megvalósításához” támogatás keretében pályázatot nyújtott be a digitális átállás támogatásának elősegítése érdekében.

Projekt címe: A Nemzeti Népegészségügyi Központ Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő projektjeinek előkészítése - Az egészségügy digitális átállásának támogatása reform
Projekt azonosító száma: RRF-8.0.0-2021-00011
Projekt összköltsége: 28 043 185 Forint
A megvalósítás kezdete: 2021.08.01.
A fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.02.28.
Projekt intenzitása: 99,8%

A projekt konzorciumi formában valósul meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) konzorciumvezető és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (DKF Kft.), mint konzorciumi partner együttműködésében.

A konzorcium jelen előkészítési projekt keretében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett „Az egészségügy digitális átállásának támogatása” felhívásban foglalt feladatok végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg:

  1. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egészségügyi szolgáltató képességének megerősítése és továbbfejlesztése, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ hatósági feladatellátás megerősítése és továbbfejlesztése

Kiemelt cél az NNK feladataihoz kapcsolódóan a prevenció, emberek egészségi állapotának nyilvántartása, valamint a hatósági feladatellátás és járványügyi rendszer megerősítése, saját egészségügyi szolgáltató képességek megerősítése és továbbfejlesztése.

A tevékenységek megvalósításával az összevont NNK adattárházon egységes, az NNK szakrendszerei által használt elemzési, analitikai kapacitás épül ki az NNK adatvagyonának kihasználása, adatalapú, előrejelző technológiák, szolgáltatások, kutatások támogatása érdekében.

  1. Egészségvonal szolgáltatás továbbfejlesztése

Magyarország Kormánya annak érdekében, hogy egészségügyi kérdésekben segítséget nyújtson és megbízható szakmai válaszokat adjon Magyarország minden lakosa számára, a 1658/2020. (X. 15.) Kormányhatározatában a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról döntött.

Az Egészségvonal contact center  jelenleg a nap 24 órájában gyors, hiteles és naprakész információt nyújt a lakosság számára az egészségügy szolgáltatásairól, az ellátásokról, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos témákban magyar és angol nyelven.

Az Egészségvonal lakossági portál (egeszsgevonal.gov.hu) szakmailag hiteles, közérthető formában mutatja be a hazai ellátórendszer sajátosságait, illetve az egészségvédelem és egészségfejlesztés irányait, és egyedülálló módon teszi széles körben elérhetővé az egészséggel és betegséggel kapcsolatos egészségtudományos ismereteket.

Jelen fejlesztés célja ezen egészségügyi szolgáltatás továbbfejlesztése, funkcionalitásának és tartalmának kibővítése.

A jövőbeni fejlesztés hozzájárul azon 21. századi társadalmi igényekhez, hogy korszerű, innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT) álljanak a lakosok rendelkezésére, amelyek növelik az egészségügyi ágazat hatékonyságát, megkönnyítik az ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá javítják az ellátások és a szolgáltatások biztonságosságát és minőségét.

Az előkészítő projekt fő célja a fenti fejlesztési célokhoz illeszkedő Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítése.

A fenti két területre vonatkozóan, a Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítése érdekében a projekt keretében – a teljesség igénye nélkül – az alábbi feladatok valósulnak meg:

  • projektcélok meghatározása, igényfelmérés, elvárt eredmények meghatározása;
  • projekt műszaki - szakmai terjedelmének lehatárolása, scope részletes definiálása;
  • a megvalósításhoz szükséges szakmai és támogató (PM, minőségbiztosítási, IT biztonsági) horizontális tevékenységek és erőforrások részletes tervezése, kapcsolódó részletes projekttervek (feladattervek, költségtervek, HR, kockázatkezelés stb.) elkészítése;
  • szakmai programok elkészítése;
  • a megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezeti kereteinek, feltételeinek definiálása;
  • a projektek pénzügyi tervezése, a projektek részletes költségvetésének elkészítése;
  • részletes megvalósíthatósági tanulmányok összeállítása.

 

 

Lezárult a Nemzeti Népegészségügyi Központ digitális átállásának biztosításához szükséges előkészítő projektje
2022/04/25

„A Nemzeti Népegészségügyi Központ Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő projektjeinek előkészítése - Az egészségügy digitális átállásának támogatása reform” elnevezésű projekt keretében Európai Uniós forrásból elkészült annak a két jövőbeni projektnek a pályázati dokumentációja, amelyek biztosítják az NNK valamennyi szakmai és hatósági feladatának digitális átállását és megújulását, valamint továbbfejlesztik a lakosság számára jelenleg is elérhető Egészségvonal szolgáltatásait. Az RRF-8.0.0-2021-00011 azonosítószámú projekt 27,98 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.

Az előkészítő projekt megalapozta azoknak a projekteknek a megvalósítását, amelyek keretében olyan jövőbeli fejlesztések valósulnak meg, amelyek lehetővé teszik az NNK egészségügyi szolgáltató képességének és hatósági feladatellátásának megerősítését és továbbfejlesztését, valamint az Egészségvonal szolgáltatás funkcionalitásának és tartalmának kibővítését. Mindezen tevékenységek hozzájárulnak ahhoz a  21. századi társadalmi igényekhez, hogy korszerű, innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT) álljanak a lakosok rendelkezésére.

A jövőbeni projektek megvalósulása révén növekszik az egészségügyi ágazat hatékonysága, könnyebbé válik az ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá javul az ellátások és a szolgáltatások biztonságossága és minősége.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint konzorciumvezető és konzorciumi partnere a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (DKF Kft.), a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával közösen valósították meg a projektet.

A projektről bővebb információt a   https://nnk.gov.hu/index.php/nnk-projektek/rrf-8-0-0-2021-00011 oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:
Nemzeti Népegészségügyi Központ Kommunikációs Főosztály
email cím:

 

 

Elindult a Nemzeti Népegészségügyi Központ digitális átállásának biztosításához szükséges előkészítő projektje
2021/08/01

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „Projektindító támogatás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv H - Egészségügyi komponense reformjai és beruházásai kapcsán tervezett projektek megvalósításához” támogatás keretében sikeres pályázatot nyújtott be a digitális átállás támogatásának elősegítése érdekében. Az RRF-8.0.0-2021-00011 azonosítószámú „A Nemzeti Népegészségügyi Központ Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő projektjeinek előkészítése - Az egészségügy digitális átállásának támogatása reform” elnevezésű projekt 27,98 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével, Európai Uniós forrásból valósul meg.

A XXI. századi társadalmi igényekhez alkalmazkodva egyre inkább szükséges olyan korszerű, innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT) biztosítása, amelyek a lakosság és az ügyfelek számára megkönnyítik az ellátásokhoz való hozzáférést, javítják az ellátások és a szolgáltatások biztonságosságát és minőségét.

Az előkészítési projekt keretében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett „Az egészségügy digitális átállásának támogatása” felhívásban foglalt feladatok végrehajtása érdekében előkészítésre kerülnek azok a szükséges pályázati dokumentációk, amelyek révén lehetővé válik az NNK egészségügyi szolgáltató képességének és hatósági feladatellátásának megerősítése és továbbfejlesztése, valamint az Egészségvonal szolgáltatás funkcionalitásának és tartalmának kibővítése.

A projekt fejlesztések eredményeként megvalósul a Nemzeti Népegészségügyi Központ valamennyi szakmai és hatósági feladatának digitális átállása és megújulása, valamint a lakosság számára jelenleg is elérhető Egészségvonal szolgáltatásainak tovább fejlesztésére kerül sor.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint konzorciumvezető és konzorciumi partnere a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával közösen valósítja meg a projektet.

A projektről bővebb információt a https://nnk.gov.hu/index.php/nnk-projektek/rrf-8-0-0-2021-00011 oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:
Nemzeti Népegészségügyi Központ Kommunikációs Főosztály
Elérhetőség:

sz2020 also infoblokk kohezios alap

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít