nnk emblema logo

nnk cim telefon

Kedvezményezett neve: Nemzeti Népegészségügyi Intézet

Projekt címe: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 24 761 284 932 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001

 

Projekt tartalmának bemutatása

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című kiemelt projekt (továbbiakban: projekt) hat markánsan elkülöníthető területre (alprojektre) koncentrál(t) az alábbiak szerint:

alprojekt: „A népegészségügyi ellátórendszer és szolgáltatások fejlesztése” az egészségfejlesztési hálózat irányítási rendszerének és működési modelljének kialakítására, az egészségtudatosság fejlesztésének módszertani megalapozására a koragyerekkorban (családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig), az egészségtudatosság fejlesztésére a 7-18 éves korosztály részére, a lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztésére jött létre és 2020. szeptember 30-án lezárult. Megvalósítója a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) volt.

alprojekt: a „Lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztése” feladatai között szerepelt az alapellátás feladat és szolgáltatás rendszerének átalakítása, a praxisok működés modelljeinek (például praxisközösség) továbbfejlesztése, az egészségszervezési és népegészségügyi rendszer gyakorlati alkalmazásának kifejlesztése, a krónikus, nem fertőző betegségek gondozási programjainak módszertani fejlesztése, a képzési programok megvalósítása az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, az alapellátás finanszírozási kereteinek a módszertani fejlesztése, az informatikai és fizikai infrastruktúra feltételrendszerének előkészítése. Az alprojekt befejezése 2020. szeptember 30., megvalósítója az NNK volt.

alprojekt: „A lakosság környezeti eredetű betegségterheihez kapcsolódó kockázatok felmérése és értékelése” legfontosabb célja az ivóvíz ólom expozíciója, az allergének betegségterheinek csökkentése volt, és ugyancsak 2020. szeptember 30-án lezárult. Megvalósítója az NNK volt.

alprojekt: „A betegbiztonság fejlesztése” konzorciumi formában megvalósuló alprojekt célja a betegbiztonság fejlesztésének módszertani megalapozása volt. A konzorcium vezetője az NNK, tagjai az Országos Kórházi Főigazgaóság (továbbiakban: OKFŐ), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK), és a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: SOTE), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ) és az IdomSoft Zrt.

Az alprojekt az NNK részéről lezárult 2021. december 31-én, ezen alprojekt keretén belül került létrehozása a NETOK Contact Center.

alprojekt: „A COVID-19 járványra adott komplex járványügyi és klinikai válasz” megvalósítója az NNK volt, a szakmai munka 2022. december 31-én zárult. Az E alprojekt keretein belül meghatározott alapkutatási témák szerint négy munkacsoport került felállításra. E/1.munkacsoport: COVID-19 új típusú koronavírus fertőzések vizsgálata epidemiológiai, genomikai és bioinformatikai módszerekkel, E/2. munkacsoport: COVID-19 szerológiai surveillance, szeroepidemiológiai alapkutatások, E/3. munkacsoport: Ismert és új antivirális hatóanyagok és hordozók vizsgálata, E/4. munkacsoport: Kísérleti szintű COVID-19 ellenes kezelések és virológiai kutatások.

alprojekt: „A COVID-19 humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása”.

Az alprojekt keretén belül az alábbi eszközök beszerzése, kiosztása és beüzemelése fog megvalósulni, Orvostechnológiai eszközök (Digitális mobil röntgenek elsősorban megyei hatáskörű kórházakba, Sürgősségi ultrahang elsősorban megyei hatáskörű kórházakba és kórokozó szerológiai vizsgálati eszközbeszerzés elsősorban megyei hatáskörű kórházakba. Védőfelszerelések/Védőeszközök, veszélyhelyzeti eszközök, egészségügyi infokommunikációs eszközök és egyéb anyagok. Megvalósítója az OKFŐ és az alprojekt zárása, a projekt zárásával összhangban, 2023. október 31.

sz2020 also infoblokk

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít