Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

Fürdővízminőség értékelése és a természetes fürdővizek osztályozása

A természetes fürdővizek osztályozása azt mutatja, milyen valószínűséggel fordulhat elő szennyezés az adott természetes fürdőhelyen.

A fürdővizek minőségi besorolása egy kockázat alapú rendszeren alapszik. Erre azért van szükség, mert egy természetes víztest állapota folyamatosan, akár óráról órára változhat, így a fürdővíz jellemző minőségéről érdemi információ egy-egy minta alapján nem, csak statisztikai módszerrel nyerhető. A minősítés során azt jellemezzük, hogy mekkora a kockázata annak, hogy az adott víztest szennyeződik. Ez alapján négy kategóriába sorolhatóak a fürdővizek: kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt. A jó vagy kiváló minőségű fürdővizek esetében nagyon alacsony annak kockázata, hogy egy adott napon szennyezés veszélyezteti a fürdőzők egészségét. A kifogásolt minősítésű fürdővizek esetében nagyobb a kockázat, bár jellemzően nem folyamatosan rossz a víz, hanem eseti, általában szélsőséges időjárási körülményekkel összefüggő szennyezések rontják le a vízminőséget. Nagy mennyiségű csapadék a partról vagy közeli (szenny)vízbefolyásokból moshat be szennyeződést. Az előző évben kifogásolt osztályba sorolt természetes fürdőhely akkor nyithat ki, ha az üzemeltető vagy a hatóság olyan intézkedéseket hoz, amelyekkel a jövőben megelőzhető, hogy ilyen szennyezések veszélyeztessék a fürdőzők egészségét. Ahol tartósan rossz a vízminőség, ott a területileg illetékes népegészségügyi hatóság (kormányhivatal) véglegesen megtiltja a fürdőzést.

A természetes fürdővizek osztályozása általában a legutolsó négy fürdési idény vízvizsgálati eredményeinek adatsorát figyelembe véve, statisztikai számítási módszerekkel történik. A módszer jellegéből adódóan azonban egy kiugró eredmény is elég lehet ahhoz, hogy az osztályozást jelentősen kedvezőtlen irányba befolyásolja.

Azon fürdővizek, amelyek nem rendelkeznek a számításokhoz szükséges mintaszámmal (pl. új fürdővíz), az osztályozás során a „nem minősíthető” besorolást kapják. Ezek a fürdővizek is folyamatos ellenőrzés alatt állnak, fürdőzésre alkalmasak, a vízminőségük megfelelő.

A természetes fürdővíz minősége

A természetes fürdővizek vízminőségét a kormányhivatal a fürdési szezon előtt és a szezon ideje alatt is folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az üzemeltetők a fürdővíz minőségellenőrzésére a fürdési idény előtt és a szezon alatt több alkalommal elvégeztetik a fürdővíz minták laboratóriumi vizsgálatát. Ezen kívül esetileg hatósági mintavételezések is történnek. A fürdővízből vett minták vizsgálata során szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok, úgynevezett fekális indikátor baktériumok (E. coli és Enterococcus) számát határozzák meg. A laboratórium mintavevői a vízmintavétel mellett a helyszínen vizsgálják, hogy van-e a fürdőhelyen látható szennyezés (pl. kátránymaradék, üveg, műanyag, gumi vagy egyéb hulladék), intenzív hínárosodás, vagy vízvirágzásra utaló jel (pl. a víz elszíneződése, átlátszóság csökkenése, esetleg hínárosodás).

Határértéket meghaladó eredmény esetén átmeneti fürdési tilalom kerül elrendelésre addig, amíg a szennyezés igazolhatóan le nem vonult és ameddig az adott fürdővízből vett két egymást követő minta megfelelő eredményt ad. Ez a szennyezés típusától függően néhány naptól akár több hétig is terjedhet. Amíg a szennyezés meg nem szűnik, a fürdési tilalom alá eső fürdővizeket – a kormányhivatal rendelkezése alapján – fürdést tiltó táblával kell megjelölni.

Tájékoztatás

Az összes kijelölt hazai természetes fürdővíz osztályozása megtalálható térképes formában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) honlapján az alábbi linken:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/terkepes-informaciok/furdovizminosegi-terkep)

Fontos, hogy a fürdővíz osztályozását (kiváló, jó, tűrhető, kifogásolt), valamint a legutolsó fürdővíz vizsgálati eredményeket az üzemeltetőknek a helyszínen közzé kell tenniük. A fürdési tilalmat minden esetben jelezni kell a helyszínen, illetve általában a helyi sajtóban is kihirdetik. 

Fürdőzés előtt érdemes az NNK, a területileg illetékes kormányhivatal, illetve az fürdőhely honlapján tájékozódni.

Az NNK említett térképes felületén megkereshető a kiválasztott fürdőhely legutolsó éves fürdővíz minősítése, valamint a legfrissebb fürdővízminta eredményének értékelése (megfelelő/nem megfelelő) a mintavételi dátum feltüntetésével.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít