nnk emblema logo

nnk cim telefon

 • Az Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a szakterületet érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében.
 • Az Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatban nyilvántartásokat vezet.
 • A szakmai elektronikus informatikai (HUMVI, NVT, NHT) rendszerekben napi szinten adatkarbantartást és rögzítést végez.
 • Irányítja és felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok közegészségüggyel kapcsolatos tevékenységét.
 • Szakmai irányító felé összefoglaló jelentéseket készít.
 • Az Osztály vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, befolyásoló települési, lakóhelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát.
 • Az Osztály értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát, az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése érdekében közegészségügyi programokat kezdeményez, illetve végez.
 • Klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének működtetése.
 • Részt vesz a klímaváltozásból eredő közvetlen és közvetett egészségi hatások korai felismerését (prognózisát) szolgáló módszerek, eljárások kidolgozásában, ezeket kezdeményezi, koordinálja és irányítja.
 • Javaslatot tesz a klímaváltozással összefüggésbe hozható növekvő egészségteherből fakadó új feladatok, funkciók és szervezeti megoldások megfogalmazására és rendszerbe állítására.
 • Irányítja, szakmailag felügyeli és koordinálja a nemdohányzók védelmében történő ellenőrzéseket.
 • Részt vesz a nemdohányzók védelmében végzett tevékenységekben, együttműködésben az EMMI Dohányzás Fókuszpontjával.
 • Közreműködik a temetkezéssel, valamint a halottakkal kapcsolatos hatósági eljárások felülvizsgálatában.
 • Irányítja az emberi használatra szolgáló természetes fürdővizekre, a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények, valamint az ivóvíz és a fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kidolgozását, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek minőségének és az ezekre vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenőrzését, a természetes gyógytényezők közegészségügyi követelményeinek kidolgozását.
 • A talajjal, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, normák érvényesülésének vizsgálata.
 • Irányítja az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeket, értékeli az egészségügyi szolgáltatónál képződő egészségügyi hulladékról vezetett nyilvántartást.
 • A kémiai és biológiai légszennyezettség rendszeres közegészségügyi értékelése, valamint a zárt terek légszennyezettségi határértékeinek kimunkálása.
 • A belső terekben érvényesülő zaj és rezgés határértékek ellenőrzése, valamint a környezeti immissziós zaj és rezgés határértékek ellenőrzésében való közreműködés.
 • Az építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek érvényesülésének ellenőrzése.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző szolgálatokkal, szervezetekkel.
 • Ellenőrzési módszereket dolgoz ki, szakmai módszertani anyagokat, útmutatókat állásfoglalásokat készít,
 • A laboratóriumi eredmények minősítésében közreműködik.
Melléklet(ek):
Download this file (Telep nem hatósági feladatok_2020.02.13.pdf)Osztály nem hatósági tevékenysége[ ][ ]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat