Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A lakosság átoltottságának köszönhető kedvező járványhelyzetre tekintettel a Kormány 2022. március 7-ével megszüntette a járványügyi korlátozásokat, így a nyári táborok is ismét a korábbi megszokott keretek között kerülhetnek megszervezésére, lebonyolításra.

A táboroztatást a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben valamint az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megszervezni.

A tábort a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál be kell jelenteni.

Az illetékes hivatalok elérhetőségéről az NNK honlapján, az alábbi oldalon tájékozódhatnak:  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/795-jarasi-es-fovarosi-keruleti-nepegeszsegugyi-hatosagokhoz-tartozo-telepulesek-es-keruletek-listaja

A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás          helyét,

                                                                                              időpontját,

                                                                                              résztvevők várható számát,

a tábort szervező nevét, elérhetőségét (képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét)

Tekintettel arra, hogy a koronavírus jelentette kockázat ugyan kisebb súllyal, de továbbra is jelen van, valamint a gyermekek táboroztatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a közegészségügyi, járványügyi biztonságra, ezért – koronavírus járványtól függetlenül is – szükségesnek tartjuk és javasoljuk az alábbi általános higiénés szabályok betartását.

Egészséges táborozók, szervezők és segítők   

Alapvető járványügyi megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

 „4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.

(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”

Javasoljuk továbbá, hogy a táborban részt vevő szervezők, és segítők lehetőség szerint rendelkezzenek a koronavírus elleni védőoltással (legalább az alapimmunizálással).

A szervezőknek a táborvezetőket írásban kell arról tájékoztatni, hogy - szükség esetén a nap bármely szakában - hol biztosítható a táborozók orvosi ellátása.

Szabadtéri táborok

Javasoljuk, hogy amennyiben lehetőség van rá, részesítsék előnyben a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Zárt térben történő foglalkozások esetében fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszeres, megfelelő intenzitású szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.

Személyi higiéne betartása

A tábor működtetése során gondoskodjanak a személyi higiéne betartásáról, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés valamint a köhögési etikett betartása.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szerevezők, segítők személyi higiénéjének betartatására, melynek érdekében javasolt számukra oktatást tartani.

Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi higiéne alapvető szabályairól a táborba érkezők is kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. 

Javasoljuk, hogy a táborba érkezéskor minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítést.

Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében a táborszervező biztosítsa a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állását.

Takarítás, fertőtlenítés     

A táborozás során gondoskodni kell a helyiségek rendszeres és hatékony takarításáról, továbbá a hulladék megfelelő tárolásáról és rendszeres elszállításáról. Biztosítani kell továbbá az egészségre káros rovarok és rágcsálók irtását, ezt azonban úgy kell megszervezni, hogy a táborozók egészségét, valamint a környező élővilágot az irtás ne veszélyeztethesse.

Fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a napi takarítás elvégzésére. A takarítás során fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.   

A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni. 

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.

Gondoskodjanak arról, hogy a tábor ideje alatt elegendő számban és mennyiségben álljon rendelkezésre takarítószer valamint vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszer. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítása szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.    

A szerek használatáról a takarítást végző dolgozók oktatása szükséges, részükre a megfelelő védőeszközöket biztosítani kell.

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell betartani.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók egészségét ne veszélyeztesse.

szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Korosztálytól függően a gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására.

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek előnyben részesítése. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

Melléklet(ek):
Dokumentum nevesorrendDátum
Download this file (Tájékoztatás_táboroztatás_2022_2.pdf)Tájékoztatás_táboroztatás_2022_2.pdf 2022-05-03

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít