nnk emblema logo

nnk cim telefon

 • A vizsgákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve tanár vehet részt.
 • Meg kell akadályozni a vizsgára érkezők csoportosulását. Szóbeli vizsga szervezése esetén előzetesen egyeztetett időpontra érkezzenek a hallgatók.
 • A szoros kontaktus elkerülésé érdekében kiemelten szükséges a minimum 1,5 méteres távolság folyamatos betartása mind a diákok, mind a tanárok között.
 • írásbeli vizsgánál a vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, hogy a vizsgázók között a 1,5 méteres távolság valamennyi irányban tartható legyen és a terem ne legyen zsúfolt.
 • A terem ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőleg nyitva kell tartani, de legalább buktatva szellőztetésre kell nyitni.
 • A vizsga során a felügyelő tanár lehetőség szerint viseljen maszkot, kerülje a kontaktusokat a diákokkal a vizsga idején is, ügyeljen a távolságtartásra, az ellenőrzés ne mozgással történjen.
 • A vizsga során lehetőség szerint a vizsgázók is viseljenek maszkot.
 • A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait, melyre a  vizsgázók figyelmét a. vizsga előtti írásbeli tájékoztatással, illetve a vizsga megkezdése előtt szóban is fel kell hívni.
 • Szóbeli vizsgát csak jól szellöztethető teremben szabad megtartani, a legalább 1,5 m távolságtartással. Egyszerre a teremben maximum két diák tartózkodjon a vizsgáztatón kívül. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Különösen fontos a kézzel gyakran érintett felületek virucid hatású fertőtlenitőszerekkel történő fertötlenítésére.
 • A vizsgák előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítő szerrel kell takarítani azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek, ilyenek a padok, asztalok, székek, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), ajtók, ablakok kilincsei, villany- és egyéb kapcsolók, a korlátok, illetve a mosdók csaptelepei, WC lehúzók, továbbá a padló és a mosható falfelületek virucid szerrel történő lemosását, felmosását is el kell végezni.
 • A felsőoktatási intézmény munkatársait folyamatosan tájékoztatni és oktatni szükséges a járvány megelőzésére szolgáló intézkedésekről, feladataikról és a betartandó szabályokról. A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell! felhasználni.
 • Javasolt a felsőoktatási intézmény bejáratánál érintésmentes virucid hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés biztosítása, és annak használatára történő figyelemfelhívás. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor az intézménybe érkezést követően és távozás előtt, a szociális helyiségekben történő kézmosásra szükséges felhívni a vizsgázók figyelmét, azzal, hogy a megfelelő 1,5 méteres távolságtartás ott is kerüljön megtartásra.
 • A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 • A dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatóak, a higiénés szabályok betartásával (az arc érintésének kerülése, a tevékenységet követően alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés).
 • Mind a csoportos vizsgáztatás (pl. nyelvi labor) mind pedig az egyéni szóbeli vizsgáztatás során biztosítani szükséges a minimum 1,5 méteres távolságot a vizsgázók és a vizsgáztató tanár között. A kézzel érintett felületeket (asztallapot, kilincset) minden vizsgázó után fertőtleníteni kell. A kilincs minden alkalommal történő fertőtlenítése kizárólag abban az esetben maradhat el, ha biztosítani tudják, hogy az ajtót mindig ugyanaz a személy (pl. tanár) nyitja /zárja.
 • Jelenlegi járványügyi helyzetben nem javasoljuk a vizsga során használt tárgyak egymás közötti átadását, ez vonatkozik pl. a különböző szótárakra, könyvekre, térképekre stb. Kérjük, hogy hívják fel a vizsgázók figyelmét arra, hogy jelen esetben minden segédeszközről maguknak kell gondoskodniuk. Amennyiben ez a megoldás nem elfogadható, a szótárak számát a vizsgázók számához kell igazítani. Egy hallgató által használt szótárt másik hallgató legfeljebb bizonyos Adő elteltével (kb. 24 óra) kaphatja meg.
Melléklet(ek):
Download this file (felsőoktatás.pdf)felsőoktatás.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat