nnk emblema logo

nnk cim telefon

A koronavírus járvány megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az üzemi higiéniai szabályok szigorú betartására, továbbá folyamatosan követni és alkalmazni kell a humán járványvédelmi intézkedéseket. A megelőzés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása mellett az élelmiszer-előállító egység működésének fenntartása, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása.

A védekezésben a megelőzésre kell törekedni!

Az élelmiszer-előállító egység működésének fenntartása, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – ha ilyennel még nem rendelkezik – készítsen készenléti és üzleti folytonossági tervet a járvány kitörésének esetére. A tervnek ki kell térnie arra, hogy miként lehet fenntartani vállalkozását, jelentős számú alkalmazott, beszállító távolléte esetén is, akár az utazási korlátozások, vagy a megbetegedések miatt. Több műszakos munkarend esetén lehetőség szerint a különböző műszakok dolgozói ne érintkezzenek egymással.
Kommunikáljon a dolgozókkal a tervről, és győződjön meg arról, hogy tisztában vannak-e azzal, mit kell tenniük – vagy épp mit nem – a terv alapján. Hangsúlyozzon olyan kulcsfontosságú pontokat, mint például a munkától való távolmaradás fontossága, még akkor is, ha csak enyhe tünetek vannak. Ügyeljen arra, hogy a terv foglalkozzon az emberek mentális egészségével, és kínáljon információt és támogatást. Fontos, hogy a dolgozók tisztában legyenek a betegség tüneteivel, terjedésének módjával.

Fontos és minden felelős embertől elvárható, hogy akinél felmerül a fertőzöttség gyanúja, ne menjen közösségbe!

Alapvető élelmiszerhigiéniai követelmény, hogy élelmiszer-előállító üzemben kizárólag egészséges emberek dolgozhatnak. Az élelmiszer kezelését végző dolgozók magas szintű személyi higiéniát kötelesek fenntartani. A higiéniai teendőkről oktatást kell tartani. 
Az üzem vezetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén azonnal intézkedjen, továbbá óvja őket a túlzott igénybevételtől és a túlterheltségtől.

Arcmaszkok használata:

A dolgozóknak jelen helyzetben ajánlott az arcmaszk viselése, akkor is, ha az nem szerepel az üzem belső higiéniai utasításaiban. Az arcmaszkot minimum naponta, a kesztyűt legalább 3 óránként, illetve minden szünet után cserélni kell.

A fogyasztásra kész csomagolatlan élelmiszerek kezelésénél szükséges az arcmaszk és a gumikesztyű viselése. Az arcmaszkot minimum naponta, a kesztyűt legalább 3 óránként, illetve minden szünet után cserélni kell.

Mi a teendő, ha felmerül, hogy egy munkatárs koronavírus betegségben szenved?

Ha lehetséges, a fertőzésgyanús dolgozót zárt helyiségben, például egy irodahelyiségben, de legalább 2 méterre el kell különíteni a többi embertől és értesíteni kell háziorvosát. Amíg az orvosi utasításra várnak, fontos, hogy a fertőzésgyanús munkatárs ne érintkezzen más emberekkel, ne fogdossa össze a felületeket, az eszközöket, amikor köhög vagy tüsszent takarja el a száját és az orrát (maszk, rongy, zsebkendő). Ha nem áll rendelkezésre ilyen eldobható anyag, akkor a könyökhajlatába köhögjön vagy tüsszentsen. Ezután minden olyan felületet fertőtleníteni kell, amellyel a fertőzött személy érintkezett: például mosdók, ajtó fogantyúk, telefonok, öltözők, gépek, berendezések. A fertőtlenítést virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell végezni, betartva a vegyszer felhasználási utasításában foglaltakat.

Üzemi terület:

A dolgozóknak a munkavégzéshez folyamatosan – napi gyakorisággal és szennyeződés esetén – tiszta munka-, illetve védőruhát és eszközöket kell biztosítani. Jelen helyzetben ajánlott a védő- és a munkaruhák gépi úton történő fertőtlenítő mosása. Dolgozó saját ruhát csak a munka és védőruhája alatt viselhet, és az nem lóghat ki a munkaruhája alól.

Védőeszközöket a vállalkozás eljárásaiban lefektetettek szerint kell viselnie.
Meg kell határozni a szájmaszk és gumikesztyű, egyéb védőeszköz cseréjének, vagy tisztításának/fertőtlenítésének idejét. Erre legalább szüneteket követően kerüljön sor. Erre maszk esetén legalább naponta, kesztyű esetén legalább 3 óránként, illetve szüneteket követően kerüljön sor.

A WC-t és a dohányzó helyet csak ruhacserével lehet használni (pl. védőköpeny felvétele, vagy felső munkaruha levétele) és ezt követően szigorúan ellenőrizni kell a kézmosást, fertőtlenítést. 
Minden üzemi területen lévő kézmosóhelyen virucid hatású kézfertőtlenítő-szer használata ajánlott.
Fokozottan kell ügyelni a létesítmény tisztaságára, elegendő számban és mennyiségben kell rendelkezésre állnia vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő-szernek, valamint szintén virucid hatású mosogatószernek, felület fertőtlenítő szernek és takarítószernek. Gondoskodni kell a takarító személyzet védőruhával való ellátottságáról és annak szükség szerinti cseréjéről.

A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő hőmérsékleten, koncentrációban és behatási idővel kell felhasználni.
Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.). Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú (legalább 60%-os alkoholtartalmú) gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők is alkalmazhatóak.
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beérkező anyagok elsődleges csomagolása ne kerülhessen a tiszta övezetbe. 

Ajánlott a helyiségek rendszeres átszellőztetése.

Árufeltöltéskor, az árumozgatáshoz használt „békák”, egyéb eszközök használatakor a dolgozóknak kesztyűt kell viselniük. Utóbbi esetben, amennyiben ez nem történik meg, az eszközök fogantyúit minden használat után fertőtleníteni kell.

Ésszerű határok közt csökkenteni kell a személyes kontaktust a más helyről érkezőkkel, a rakodásokat úgy kell szervezni, hogy az ilyen kontaktusból származó fertőzésveszély minimálisra csökkenjen. 

Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat