Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

2019. végén lezárult az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) hatodik uniós ellenőrzési projektje, melynek célja az emberi egészségre és a környezetre veszélyes termékek EU-s szintű, egységes ellenőrzése volt. Magyarországon az ellenőrzést a kormányhivatalok járási (kerületi) hivatalának népegészségügyi osztályai végezték, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak szakmai támogatása mellett.

A projekt fő célkitűzése annak vizsgálata volt, hogy milyen mértékben tartják be a cégek a veszélyes termékekre vonatkozó uniós osztályozási, címkézési és csomagolási előírásokat, amelyeket az ún. CLP rendelet1 szabályoz. Az ellenőrzéseket végző felügyelők kifejezetten a rendelet szerinti címkézési, valamint a vegyi anyagok biztonságos felhasználását elősegítő, úgynevezett biztonsági adatlapra vonatkozó2 előírások betartását vizsgálták.

cimke

A korábbi szabályozást a CLP rendelet fokozatosan váltotta fel és helyezte hatályon kívül. A régi előírások szerint osztályozott, címkézett és csomagolt, és 2015. június 1. előtt már forgalomba hozott veszélyes keverékekre vonatkozó átmeneti időszak 2017. június 1-jén ért véget. Ez azt jelenti, hogy ezen időponttól kezdve már csak az új előírásoknak megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt veszélyes termékeket lehet forgalomba hozni. Az ellenőrzés során a felügyelők az új címkézés ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordítottak.

Az ellenőrző hatóság 127 cégnél összesen 216 keveréket vizsgált.
- Az ellenőrzött cégek 24%-ánál találtak valamilyen nem-megfelelést,
- A vizsgált keverékek 20%-ánál tártak fel hiányosságokat.

nem megfelelsek aranya

A legjellemzőbb problémának a termékek biztonságos felhasználását segítő, figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok hibás vagy hiányos feltüntetését találták.

nem megfelelo termekek aranya

Magyarország a projekt keretében a biocid termékek megfelelőségét is vizsgálta. A felügyelők 70 biocid terméket vizsgáltak. A nemzeti jogszabálynak megfelelő szükséges engedéllyel a vizsgált biocid termékek rendelkeztek, ugyanakkor az ellenőrzött biocidok 7 %-ának nem volt EU-s engedélye.

 intezkedesek fajtai

A felügyelők minden alkalommal tájékoztatást adtak a jogszabályi követelményekről, a feltárt hiányosságokat 19 esetben figyelmeztetéssel pótoltatták. Két ügyben bírság kiszabására is sor került.

A projektben feltárt hiányosságok alapján a témában az elkövetkezendő évre vonatkozóan további ellenőrzési feladatok kerültek meghatározásra.

 

 

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít