Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Közeledik a diizocianátok önmagukban, más anyagok összetevőjeként, illetve keverékek összetevőjeként történő további felhasználásához szükséges képzési kötelezettség teljesítésének 2023. augusztus 24-ei határideje.

A diizocianátok 1. kategóriába tartozó légzőszervi szenzibilizáló és 1. kategóriába tartozó bőrszenzibilizáló hatása miatt az Európai Bizottság (EU) 2020/1149 rendeletével korlátozást vezetett be, a REACH rendelet XVII. mellékletének 74. pontjaként, a diizocianátokkal összefüggő foglalkozási asztma, illetve a foglalkozási légzőszervi és bőrgyógyászati megbetegedések megelőzése érdekében. A REACH rendelet szerinti korlátozás a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelmére vonatkozó egyéb uniós és hazai jogszabályok sérelme nélkül alkalmazandó.

A korlátozás alapján 2022. február 24-t követően ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra forgalomba hozott, legalább 0,1 tömegszázalék diizocianátot tartalmazó anyagok és keverékek (termék) csomagolásán a szállítónak fel kell tüntetnie a „2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges” szöveget. A szállítónak emellett gondoskodnia kell arról is, hogy a termék átvevője megkapja a diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó képzés követelményével kapcsolatos információkat.

A korlátozás értelmében továbbá a munkáltatóknak vagy az önfoglalkoztatóknak legkésőbb 2023. augusztus 24-ig biztosítaniuk kell, hogy az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználók az érintett termék használatát megelőzően sikeresen elvégezzék a diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó képzést, melynek sikeres elvégzését dokumentálni kell.

A szállítónak kell gondoskodnia arról, hogy az átvevő részére a képzési anyagok és képzések azon tagállam hivatalos nyelvén legyenek biztosítva, amelybe az érintett anyagot vagy keveréket szállítják. Az egyes meghatározott felhasználásokhoz kapcsolódó képzési szintek (általános, középszintű, haladó) kötelező tartalmi elemeit a korlátozás 4. és 5. pontja tartalmazza. A szállító saját maga is gondoskodhat a képzési anyagok átadásáról, illetve harmadik felet is megbízhat ezen anyagok átadására. A jogszabály nem határozza meg továbbá, hogy ezen anyagokat, illetve magát a képzést a szállítónak ingyenesen kellene biztosítania, ezért a szállító ellentételezést kérhet ezekért a szolgáltatásokért. A képzésnek ugyanakkor figyelembe kell vennie a szállított termékek sajátosságait, és ezen belül az összetételüket, csomagolásukat és kialakításukat.

A korlátozás értelmében a képzést minden esetben megfelelő szakképzettséggel rendelkező, a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó szakértőnek kell tartania, mely rendelkezés összhangban van a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény követelményeivel.

A magyar REACH kompetens hatóság álláspontja alapján az Európai Izocianát és Poliol Gyártók Szövetsége (ISOPA) által összeállított, a vonatkozó termék szempontjából releváns képzési dokumentáció alkalmazása is elfogadható.

A korlátozás feltételeinek történő megfelelést a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak népegészségügyi osztályai ellenőrzik – adott esetben – a munkavédelmi hatósággal történő együttműködés keretében.

A korlátozással kapcsolatban további útmutatás érhető el angol nyelven az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldalának Kérdések és válaszok aloldalán (https://echa.europa.eu/hu/support/qas; (ID 1908, 1916-19)).

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít