Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az érdekelt felek 2023. szeptember 25-ig küldhetik be hozzászólásaikat a per- és polifluoralkil-anyagok (PFAS-ek) korlátozásának tervezetéhez. A PFAS-ek közé perzisztens, bioakkumulatív anyagok tartoznak, de lehetnek akár rákkeltőek vagy károsak a magzat fejlődésére is.

A korlátozásra vonatkozó javaslatot Dánia, Németország, Hollandia, Norvégia és Svédország tagállami kompetens hatóságai dolgozták ki, és 2023. január 13-án nyújtották be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA-hoz), ezen anyagok környezetbe történő kibocsátásának csökkentése, valamint az érintett termékek és felhasználások biztonságosabbá tétele érdekében.

A kapcsolódó nyilvános konzultáció (public consultation) célja, hogy mindenki, aki rendelkezik a PFAS-ekkel kapcsolatos ismeretekkel, elmondhassa véleményét, és információt adhasson a gyártással, forgalomba hozatallal és felhasználással kapcsolatban, mindenekelőtt a kockázatokról, a társadalmi-gazdasági szempontokról és az alternatív anyagokról.

Az ECHA kockázatértékeléssel (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó tudományos bizottsága (SEAC) a konzultáció során kapott információkat felhasználja a javasolt korlátozás értékeléséhez és az arról szóló hivatalos vélemény kialakításához. A RAC véleményt alkot arról, hogy a javasolt korlátozás megfelelő-e az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok csökkentéséhez, míg a SEAC véleménye a javaslathoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági hatásokról, az előnyökről és költségekről szól majd. A vélemények elfogadása után megküldik azokat az Európai Bizottságnak, amely azok, valamint a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős Fórum végrehajthatóságra vonatkozó tanácsainak figyelembe vételével tesz javaslatot a tervezetre és a Tagállamokkal együtt dönt majd a korlátozásról.

A nyilvános konzultáción benyújtott észrevételeket, információkat, a korlátozás jogszabálytervezetének tárgyalásakor természetesen a magyar Kompetens Hatóság is feldolgozza és tekintetbe veszi majd a komitológiai eljárás során, a hazai álláspontjavaslat kidolgozásakor. Ennek megfelelően kiemelkedően fontos, hogy az érintett vállalatok a nyilvános konzultációban ismertessék részletes véleményüket, szakmai érveiket. Amennyiben szükséges, az álláspont kialakítása során a hazai érdekképviseletekkel közvetlenül is egyeztetni fog a Kompetens Hatóság.

A nem bizalmas észrevételek az ECHA korlátozási javaslatról szóló weboldalán válnak elérhetővé.

További információk:

A PFAS-anyagok gyártásának, forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozási tervezete (ECHA oldal)

A kapcsolódó nyilvános konzultáció weboldala

A 2023. április 5-én tartott webes szeminárium oldala

Tematikus oldal a PFAS-anyagokról

A REACH rendelet szerinti korlátozási eljárás

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít