Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

covid 19 logo

COVID-19

TÁJÉKOZTATÓ OLDAL

 
Lakossági tájékoztató
(ingyenesen hívható)
telefonszám:


1812

Koronavírus
COVID-19

COVID-19

Koronavírus 2019. lakossági tájékoztatók

 • A vizsgákon kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve tanár vehet részt.
 • Meg kell akadályozni a vizsgára érkezők csoportosulását. Szóbeli vizsga szervezése esetén előzetesen egyeztetett időpontra érkezzenek a hallgatók.
 • A szoros kontaktus elkerülésé érdekében kiemelten szükséges a minimum 1,5 méteres távolság folyamatos betartása mind a diákok, mind a tanárok között.
 • írásbeli vizsgánál a vizsgázók létszáma a terem méretével összhangban úgy kerüljön megállapításra, hogy a vizsgázók között a 1,5 méteres távolság valamennyi irányban tartható legyen és a terem ne legyen zsúfolt.
 • A terem ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőleg nyitva kell tartani, de legalább buktatva szellőztetésre kell nyitni.
 • A vizsga során a felügyelő tanár lehetőség szerint viseljen maszkot, kerülje a kontaktusokat a diákokkal a vizsga idején is, ügyeljen a távolságtartásra, az ellenőrzés ne mozgással történjen.
 • A vizsga során lehetőség szerint a vizsgázók is viseljenek maszkot.
 • A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait, melyre a  vizsgázók figyelmét a. vizsga előtti írásbeli tájékoztatással, illetve a vizsga megkezdése előtt szóban is fel kell hívni.
 • Szóbeli vizsgát csak jól szellöztethető teremben szabad megtartani, a legalább 1,5 m távolságtartással. Egyszerre a teremben maximum két diák tartózkodjon a vizsgáztatón kívül. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Különösen fontos a kézzel gyakran érintett felületek virucid hatású fertőtlenitőszerekkel történő fertötlenítésére.
 • A vizsgák előtt és után is minden esetben a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítő szerrel kell takarítani azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek, ilyenek a padok, asztalok, székek, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), ajtók, ablakok kilincsei, villany- és egyéb kapcsolók, a korlátok, illetve a mosdók csaptelepei, WC lehúzók, továbbá a padló és a mosható falfelületek virucid szerrel történő lemosását, felmosását is el kell végezni.
 • A felsőoktatási intézmény munkatársait folyamatosan tájékoztatni és oktatni szükséges a járvány megelőzésére szolgáló intézkedésekről, feladataikról és a betartandó szabályokról. A takarítást végző személyzetet is oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell! felhasználni.
 • Javasolt a felsőoktatási intézmény bejáratánál érintésmentes virucid hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés biztosítása, és annak használatára történő figyelemfelhívás. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor az intézménybe érkezést követően és távozás előtt, a szociális helyiségekben történő kézmosásra szükséges felhívni a vizsgázók figyelmét, azzal, hogy a megfelelő 1,5 méteres távolságtartás ott is kerüljön megtartásra.
 • A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 • A dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatóak, a higiénés szabályok betartásával (az arc érintésének kerülése, a tevékenységet követően alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés).
 • Mind a csoportos vizsgáztatás (pl. nyelvi labor) mind pedig az egyéni szóbeli vizsgáztatás során biztosítani szükséges a minimum 1,5 méteres távolságot a vizsgázók és a vizsgáztató tanár között. A kézzel érintett felületeket (asztallapot, kilincset) minden vizsgázó után fertőtleníteni kell. A kilincs minden alkalommal történő fertőtlenítése kizárólag abban az esetben maradhat el, ha biztosítani tudják, hogy az ajtót mindig ugyanaz a személy (pl. tanár) nyitja /zárja.
 • Jelenlegi járványügyi helyzetben nem javasoljuk a vizsga során használt tárgyak egymás közötti átadását, ez vonatkozik pl. a különböző szótárakra, könyvekre, térképekre stb. Kérjük, hogy hívják fel a vizsgázók figyelmét arra, hogy jelen esetben minden segédeszközről maguknak kell gondoskodniuk. Amennyiben ez a megoldás nem elfogadható, a szótárak számát a vizsgázók számához kell igazítani. Egy hallgató által használt szótárt másik hallgató legfeljebb bizonyos Adő elteltével (kb. 24 óra) kaphatja meg.
Melléklet(ek):
Dokumentum nevesorrendDátum
Download this file (felsőoktatás.pdf)felsőoktatás.pdf 2020-06-02

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít