Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során ellenőrzésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv:

 • a működési engedélyt kiadó hatóság
 • függetlenül a működési engedélyt kiadó hatóságtól, az egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségei vonatkozásában:
 1. a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a járási hivatal, rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat,
 2. b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók esetében a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 3. c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az országos tisztifőorvos az a) és b) pontban felsorolt hatóságokkal együttműködésben
 • A szolgáltató működését az országos tisztifőorvos felkérésére a szolgáltatás helye szerinti járási hivatal akkor is ellenőrizheti, ha a szolgáltatásra jogosító működési engedélyt az országos tisztifőorvos adta ki.
 • az egészségügyi államigazgatási szerv bevonhat szakfelügyelőt, szakértőt, egészségügyi társszerveket.

 

Ellenőrzés történhet

 • Engedélyezési eljárásban az egészségügyi hatóság szemlét tarthat, amely során vizsgálja, hogy:
 • a szolgáltató megfelel-e adott szakmára vonatkozó személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,
 • a helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi előírásoknak,
 • a szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban szemlét
nem tartott
a működési engedély véglegessé válásától számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzést tart.

 • Előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint az egészségügyi hatóság végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások, valamint az informatikai alapfeltételek teljesítését, infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségek teljesülését.
 • Új vagy módosított szakmai minimumfeltételnek való megfelelés megvizsgálása érdekében.
 • Soron kívül ellenőrzésre kerül sor rendkívüli esemény, valamint panaszbejelentés kivizsgálása során.
 • Egyéb, szervezett ellenőrzés keretében más hatóságokkal, társszervekkel.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít