nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: pszichológiai eljárások

Szakmakód megnevezése: 8004

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

 - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint,

-   kiegészítve a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természet- gyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokkal

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

szakorvos, valamint természet gyógyászati kiegészítő licence vizsga, (vagy pszichológus szakképesítés)

-   asszisztens/szakasszisztens nem kötelező jeleggel

Dokumentáció:

-   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés. Az adatok tárolásánál, kezelésénél az adatvédelmi előírásokat kell betartani.

Szakmai, - környezeti feltételek:

-  Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges,

Egyéb követelmények:

-  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek,

- előírásoknak megfelelő kommunális-, és ha keletkezik veszélyes hulladékkezelés és tárolás

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat