nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Intézeten kívüli szülésznői ellátás – szülésznői várandósgondozásra vonatkozóan

Szakmakód megnevezése: 7309

Követelmények:

1. Jogszabályok:

 • A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet
 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 60/2003. (X.20.) ESZCSM

 

2. Személyi feltételek:

A szülésznők ismereteinek és kompetenciájának listáját a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet tételesen tartalmazza, a 26/2014. (IV.8.), valamint a 35/2011. (III.21.) EMMI rendeletek pedig, melyek a várandósgondozás és az intézeten kívüli szülés kérdését szabályozzák, a különböző végzettséggel (5.4; 5.5; Bsc, Msc, PhD) rendelkező szülésznők kompetenciáit egy szinten kezelik. Ez alapján a szülésznői kompetenciák egységesen a 18/2016. rendelet alapján határozhatók meg, mely szerint a szülésznők az alábbi tevékenységek végzésére jogosultak:

7.1.2.5. Szülésznő szakirányon a szülésznő

 1. b) képességei
 • Az élettani és kóros működéseket egymástól elkülöníti, és ezt a tudását szakmai döntéseiben alkalmazza.
 • Képes szakterületén rutin szakmai problémák azonosítására, analitikus és szintetikus gondolkodásra, a nőbeteg, várandós sajátos szükségleteinek feltárására, prioritások felállítására.
 • Támogatja az egészséges családi élet megvalósítását, a pozitív és negatív családtervezés folyamatát, képes egészségnevelő feladatok ellátására, segítő, tanácsadó kommunikáció alkalmazására.
 • Képes alacsony kockázatú várandósok önálló gondozására, szülésre felkészítő program szervezésére, a szülői szerepre való felkészülés támogatására, tevékenysége magában foglalja a komplikációk korai felismerését és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét.
 • Képes teljes körű tájékoztatást nyújtani a gondozás alatt végzendő szűrővizsgálatokról és a terhességet befolyásoló rizikófaktorokról.

A vonatkozó rendelet idézett szakasza alapján minden Magyarországon legalább 5.4 vagy annál magasabb végzettséggel rendelkező szülésznő jogosult önálló várandósgondozás végzésére.

További személyi feltétel:

A tevékenységet a fent leírtak alapján a megfelelő végzettséggel rendelkező szülésznő végezheti. A várandósgondozás során, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben orvosi rendelőre vonatkoztatottan leírtaknak megfelelően, a tevékenységét segítő asszisztens (általános asszisztens/szakasszisztens/másik szülésznő) jelenlétére van szükség.

 

3. Tárgyi feltételek:

Várandósgondozás tekintetében a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben szereplő szülészet-nőgyógyászati járóbetegellátás, illetve várandósgondozás minimumfeltételei az irányadók. Tekintettel arra, hogy konzultáció, anyai életjelenségek (pl. vérnyomás) vizsgálata, hüvelyi vizsgálat is törtéhet, így a szakorvosi rendelő felszereltségétől csupán a speciális vizsgálatok elvégzésében mutatkozik különbség, mint például kolposzkópia és ultrahang, azonban utóbbi végezhető, ha a szülésznő egyben szonográfus végzettséggel is bír, vagy közreműködőként szonográfust foglalkoztat. Ezen utóbbi tevékenység a szonográfusok tevékenységére vonatkozó szakmai irányelv alapján végezhető.

A szülésznői várandósgondozás tárgyi feltételei:

 • rendelő általános feltételei
 • nőgyógyászati vizsgálóasztal
 • hüvely feltáráshoz szükséges kéziműszerek
 • citológiai mintavétel eszközei
 • sürgősségi táska
 • CTG készülék
 • kézi doppler készülék
 • műszerelő asztal
 • ultrahang készülék (ehhez szükséges további kompetenciák és feltételek megléte esetén)

4. Szakmai környezeti feltételek:

Szülésznő a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet értelmében csak szakorvos által alacsony rizikócsoportba sorolt várandóst gondozhat. Amennyiben a gondozás során bármilyen szövődményt észlel, úgy a várandóst szakorvoshoz kell irányítania.

A várandósgondozás során történő konzultációkon, vizsgálatokon történtek dokumentálása kötelező, függetlenül attól, hogy azt szakorvos, vagy szülésznő végzi. Éppen ezért a számítógépes dokumentációs kötelezettség a szülésznőkre is vonatkozik, beleértve az EESZT felé történő adatszolgáltatást is, amely rendszer erre már alkalmas.

A várandósgondozás során veszélyes-hulladék az orvosi ellátáshoz hasonlóan keletkezik, így annak elszállításáról a szülésznői ellátást nyújtó szolgáltatónak is a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell gondoskodnia.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat