nnk emblema logo

nnk cim telefon

A 2019. évi 133. számú Magyar Közlönyben 2019. július 30. napján megjelent az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet), amely a kihirdetését követő 15. napon, 2019. augusztus 14-én lép hatályba.

Az EMMI rendelet a szakfelügyeleti rendszer megújításával és a szakfelügyelői díjak emelésével részletesen szabályozza az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletének rendszerét, ezen belül a szakfelügyelők feladatait.

AZ EMMI rendelet 4.§-a, 6§-a, és 8. §-a rendelkezik a szakfelügyeleti névjegyzék megújításával és a szakfelügyelők szakfelügyelői névjegyzékbe vételével kapcsolatos technikai feladatokról.

Az EMMI rendelet 4. §-a értelmében:

(1) Szakfelügyeleti tevékenységet az a személy végezhet, akit az országos tisztifőorvos névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével és illetékességi területe feltüntetésével. Az egyes szakterületekhez tartozó illetékességi területeket az országos tisztifőorvos a honlapján teszi közzé.

(2) A szakfelügyelőt a működési területére – országos, területi – és a szakterületére utaló szakfelügyelői, illetve orvosok esetében szakfelügyelői főorvosi cím illeti meg.

(3) Az országos szakfelügyelő állandó megbízással, a területi szakfelügyelő – névjegyzékből történő felkérés útján – eseti megbízással vagy megbízási keretszerződéssel bízható meg.

(4) Eseti megbízással az a névjegyzékbe vett területi szakfelügyelő bízható meg, aki az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel, feladatait előre egyeztetett módon végzi. Eseti megbízást az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal és a járási hivatal adhat.

(5) Az állandó megbízással feladatot ellátó országos szakfelügyelő pályáztatás útján kerül névjegyzékbe, feladatait előre egyeztetett és jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi, feladatairól évente a megbízó részére beszámolót készít.

Folyamatban van az országos szakfelügyeleti névjegyzékbe vételhez az országos szakfelügyeleti pályázat lefolytatása. Erről bővebb információt a Pályázat az Országos Szakfelügyelői feladatok ellátására menüpontban található.

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat