nnk emblema logo

nnk cim telefon

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az NNK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya 2019. szeptember 11-én tartja következő Foglalkozás-egészségügyi Fórumát, melynek témája:

A pszichiátriai megbetegedésben szenvedők alkalmassági vizsgálatának és munkahelyi rehabilitációjának szempontjai ”


A Fórum minősítése: szabadon választható A jelentkezési lapot mellékeltük.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 4.
Beküldhető e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Faxon: 459-3059
Részvételi díj: orvosoknak: 16.000.- Ft
szakdolgozóknak: 12.000.- Ft

Akkreditációs pont orvosoknak: 16
(foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, foglalkozás-egészségügy, közegészségtan-járványtan, munkahigiéne szakképesítésekre)

Akkreditációs pont szakdolgozóknak: 8

A rendezvény helyszíne: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Fodor terem


A rendezvény programja:

 • 9.00 órától regisztráció
 • Dr. Feller Gábor: A pszichiátriai betegségben szenvedők képességeinek vizsgálata, munkaköri alkalmasságuk, foglalkoztatásuk, munkaképességük vizsgálata, munkahelyi rehabilitációjuk módszerei, szempontjai
 • Dr. Baran Brigitta: A pszichiátriai beteg mint munkavállaló jogai, jogérvényesítése, elhelyezkedésének feltételei, a diszkrimináció megszüntetése
 • Dr. Sztancsik Veronika: Skizofrén betegek belsővé tett előítéletei, azok munkavállalásra vonatkozó aspektusai
 • Kóródi Edit: A munkahelyek fogadókészsége pszichiátriai betegséggel küzdő illetve egyéb megváltozott munkaképességű munkavállalók iránt
 • Dr. Sümegi András: A pszichiátriai betegséggel küzdők munkaköri alkalmassági vizsgálata a pszichiáter szemszögéből
 • Nagy Beáta Magda: A pszichológiai alkalmasság meghatározásának módszerei
 • Dr. Grónai Éva: A pszichiátriai betegségben szenvedő munkavállalók másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatának problémái
 • Dr. Nagy Sarolta: Az orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatok szakmai nehézségei


Minden előadás végén 5-5 perc konzultációra van lehetőség.
Célcsoport: orvosok, ápolók, munkahigiénés és munkavédelmi szakemberek

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet Borosné Béres Erzsébetnél (459-3051 v. 06-30-650-3547).

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon: +36 (1) 459 3051 
Mobil:    +36 30 650 3547
Fax: +36 (1) 459 3059
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatósága a munkaegészségügy területén szakmai-módszertani, szakmai irányítási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, megelőző alapintézményi feladatokat lát el.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenységének körében részt vesz:

 • a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
 • a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
 • munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző, tájékoztató, szervező feladatokban;
 • az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéné, valamint a
 • a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
 • a munkaegészségügy területén alkalmazott vizsgálatok módszerfejlesztési feladataiban és a mérési tevékenység minőségi kontrolljában.
Alaptevékenységén belül, végzi
 • foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátóhelyi feladatait;
 • az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését,
 • a polgári repülő-egészségügy alkalmassági vizsgálatokat;
 • a tanulók számára a szakmai alkalmassági vizsgálatokat;
 • foglalkozási járóbeteg szakrendeléseket működtet;
 • feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységet végez (pl. a foglalkozási rákkeltők és foglalkozási rákkeltőkkel exponáltak nyilvántartási rendszerét, valamint a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek adatbázisát gondozza)
 • az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt az területi munkavédelmi felügyelőségei munkaegészségügyi szakmai tevékenységének végzéséhez szakmai, módszertani útmutatók elkészítésével; az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
Igazgató:

Dr. Nagy Imre

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Titkárság telefonszáma: +36 1 459 3050
E-mail cím: omfi.titkarsag@oki.antsz.hu

SSL ClassC

     Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ