Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az ERMAH az egészségügyi miniszter belső utasítására 1975-ben került kialakításra. Elsődleges célja a környezet rendszeres, rutinszerű radiológiai ellenőrzése volt abból a célból, hogy a nukleáris fegyverkísérletek és egy esetleges atomháború során keletkező mesterséges radioaktív izotópok minőségi és mennyiségi kimutatásával felmérje a lakosság egészségromlásának kockázatát és mértékét.

Az ERMAH működésében minőségi fejlődést és egyben súlyponteltolódást az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos feladatok irányába a hazai atomenergetika kialakulása (Paksi Atomerőmű) és a 80-as években bekövetkező atomerőmű balesetek (különösen a csernobili) hoztak. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a lakosság mesterséges, majd az utóbbi években a természetes eredetű sugárterhelésének becslése. Az ERMAH az egészségügyi tárca alárendeltségében, az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szervezeti keretein belül működik.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a 8/2002. (III.12.) EüM. rendeletében szabályozta újra az ERMAH feladatait és tevékenységét. Ez szerint az ERMAH környezeti sugárvédelmi és sugáregészségügyi feladatokat lát el normál időszakban és nukleáris illetve radiológiai veszélyhelyzetben egyaránt:

 • a környezet rendszeres ellenőrzése érdekében mintákat vételez a környezet közegeiből (levegő, talaj, növényzet, felszíni vizek, ivóvíz, élelmiszerek, stb.),
 • helyszíni és laboratóriumi méréseket végez a környezetben uralkodó sugárzási viszonyok, valamint a környezet közegeiben esetlegesen jelen levő radioaktív anyagok kimutatására, azok minőségének és mennyiségének meghatározására,
 • számításokat végez a környezetben előforduló természetes és mesterséges radioaktív izotópoktól származó sugárterhelés (dózis) becslésére a lakosság egyedeire,
 • adatokat szolgáltat az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) részére.

A fenti rendelet értelmében az ERMAH tevékenységében központi szerepet játszik az NNK SSFO (korábban OSSKI)), amely

 • működteti az ERMAH Információs Központot (ERMAH IK), amelyben a mérési adatokat gyűjti és feldolgozza,
 • működteti az ERMAH felső szintű laboratóriumát,
 • végrehajtja a különleges mintaelőkészítést, illetve nagy érzékenységű, speciális módszereket igénylő radiológiai méréseket,
 • ellátja az középszintű ERMAH laboratóriumok szakmai módszertani irányítását, ezen belül
  • megtervezi az ERMAH éves mintavételi és mérési programját és jóváhagyásra benyújtja az országos tisztifőorvos részére,
  • az ERMAH laboratóriumok számára egységes mérési és mintavételezési metodikákat dolgoz ki,
  • szakmai tanácsokkal segíti az ERMAH laboratóriumok mérésügyi tevékenységét,
  • az ERMAH laboratóriumok számára méréstechnikai tanfolyamokat, továbbképzéseket és laboratóriumi összehasonlító méréseket („összemérések”) szervez,
  • értékeli az ERMAH éves tevékenységét,
 • minősíti a környezet radiológiai állapotát, meghatározza a lakossági sugárterhelést,
 • a vizsgálati eredményekről éves jelentést készít és tesz közzé.

Az ERMAH hálózat laboratóriumai által végrehajtott éves radiológiai környezetellenőrzési program mérési-ellenőrzési eredményeit az ERMAH Információs Központja gyűjti és tárolja. Az adatokat az NNK SSFO elemzi, és ez alapján értékeli a környezet radiológiai állapotát, valamint meghatarozza a lakosság sugárterhelését. Az eredmények összefoglalását az Egészségtudomány című folyóiratban 1991 óta tesszük közzé:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít