Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Munkatársak

 • Dr. Thuróczy György János PhD osztályvezető
 • Dr. Kubinyi Andrásné (részmunkaidős)
 • Nagy Mária Noémi
 • Necz Péter Pál
 • Pintér Bertalan
 • Dr. Szabó Erika PhD
 • Szilágyi Zsófia
 • Dr. Vecsei Zsuzsanna PhD

Az osztály gyakorlati szakmai tevékenységein belül méréseken, illetve számításokon alapuló sugárvédelmi szakvéleményeket készít, ad ki a munkahelyükön nem-ionizáló sugárzásnak kitett dolgozók, illetve a lakosság környezeti, illetve személyi elektromágneses expozíciójáról. Ellátja a különböző tárcaszintű és regionális hatóságok által hozzáküldött anyagok (jogszabályok, tervek) véleményezését. Szakmai támogatást nyújt a nem-ionizáló sugárzás csökkentését szolgáló megoldásokhoz lakóhelyiségek és munkahelyek részére a beavatkozást igénylő szintek elérése esetén. Szakterületének képviseletében részt vesz oktatási és továbbképzési feladatokban.

Tudományos kutatási tevékenysége során, sugárbiológiai kutatásokat végez a nem-ionizáló sugárzás ártalmas hatásainak kimutatása és az azok elleni védekezés megalapozása céljából. A lakossági és munkahelyi expozíció meghatározásához módszertani fejlesztéseket végez, monitoring programokban vesz részt. Kutatásokat végez a nem-ionizáló sugárzás orvostudományi, terápiás és közegészségügyi hasznosításának területén. Közreműködik a WHO „International Electromagnetic Field Project” (https://www.who.int/peh-emf/en/) munkájában, valamint Európai Uniós és más nemzetközi kutatási programokban vesz részt.

Jelenleg futó nemzetközi kutatási projektek, programok

ANSES (Agance Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environment et du travail)

SKIN-RF: Rádiófrekvenciás (RF) és ultraibolya (UV) sugárzás együttes celluláris hatásainak vizsgálata humán in vitro bőrmodellen

ANSES: SKIN-RF: EST-2015/2 RF/14

A projekt célja annak tisztázása, hogy az RF expozíció önmagában vagy UV sugárzással kombinálva képes-e megváltoztatni a bőrszövet integritását, genotoxikus hatásokat kiváltani, befolyásolja-e a gyulladásos és öregedési folyamatokat. Tanulmányozza az UV expozíciót megelőzően alkalmazott RF besugárzás esetleges adaptív választ kiváltó hatását is, mesterségesen felépített háromdimenziós (3D) humán in vitro bőrmodelleken. A hazai munkát koordináló, dozimetriára akkreditált Az NNK-NISO fő feladata az RF és UV expozíció beállítása, valamint egyes genotoxikológiai vizsgálatok (Comet-assay, mikronukleusz teszt, γ-H2AX assay) kivitelezése, illetve a gyulladási és bőröregedési (photoaging) faktorok (citokinek, MMP-1) mérése.

ANSES (Agance Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environmentet du travail)

FiGé: A középfrekvenciás sugárzások genotoxikus hatásainak vizsgálata in vitro

ANSES FiGéEST-2017/2 RF/08

A pályázat célja megvizsgálni egyrészről, milyen genotoxikus változások, molekuláris folyamatok tapasztalhatóak fibroblaszt sejteken a középfrekvenciás elektromágneses sugárzások hatására. Második célunk az adaptív válasz vizsgálata, melynek keretein belül keressük a leghatékonyabb adaptív középfrekvenciás expozíciót (dózist), amellyel egy meghatározott időintervallum után a teszt dózis (röntgensugárzás) adaptív választ produkál.

COST (European Cooperation in Science and Technology)

COST (European Cooperation in Science and Technology)

MyWave: European network for advancing electromagnetic hyperthermic medical technologies (Európai hálózat a progresszív elektromágneses orvosi hipertermia technológiáért)

MyWaveCOST CA17115, https://www.cost.eu/actions/CA17115

A program célja egy európai kutatóhálózat létrehozása működtetése, amely az elektromágneses terek un. hipertermiás orvosi alkalmazásának kutatását, technológiai fejlesztését segíti elő. A projekt a következő területeket érinti: elektromágneses orvosi alkalmazások, biofizikai kutatások, onkológiai kutatások, dielektromos spektroszkópia, hipertermiás orvosi alkalmazások és berendezések. A program három munkacsoportban dolgozik: WG1: Advancing knowledge of dielectric and thermal properties; WG2: Better thermal-based EM therapeutics; WG3: Commercialisation pathways for medical devices. Az osztályon a nanomágneses hipertermiával kapcsolatos kutatások folynak.

Horizon Europe GOLIAT (5G exposure, causaL effects, and rIsk perception through citizen engagement)

A kutatási projekt az ötödik generációs (5G) mobiltelefonok egészségügyi kérdéseivel foglalkozik. Az osztály az 5G mobiltelefonok idegrendszerre gyakorolt akut hatásinak vizsgálatában vesz részt.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít