Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Elősegíti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulását, szakmailag támogatja folyamatos működésüket, elősegíti az országos hálózat koordinációját.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF): egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával és az együttműködések fejlesztésével érzékenyebbé teszi a közösségek tagjait annak érdekében, hogy a drogproblémát hatékonyan tudják kezelni. A KEF-ek nem programok megvalósítását végző szervezetek, hanem a szakmai együttműködést segítő fórumok. A korábbi stratégia is kiemelt feladatként kezelte a helyi közösségek szerepét, az együttműködés lehetőségeinek és realitásának megteremtését, a problémamegoldó készség növelését. A mindenkori nemzeti stratégia megvalósulásában nagy szerepet kaptak a KEF-ek, melyek a helyi drogpolitika motorjaként működnek. Alapvetően négy fő terület köré szerveződnek:

 • közösség és együttműködés
 • megelőzés
 • gyógyítás és rehabilitáció
 • kínálatcsökkentés

A KEF-ek célja:

 • a helyi erőforrások mozgósítása, a helyi szereplők tevékenységének összehangolása, javaslattétel, ajánlások megfogalmazása az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében
 • koordinálja és monitorozza a stratégia helyi szintű megvalósulását. Párbeszédet kezdeményez, elősegíti a kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő felek közötti kommunikációt
 • feltárja, értelmezi a helyi sajátosságokat és szükségleteket

Bővebb információ:

KEF

Koordinálja a megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, kapcsolatot tart az elterelésben érintett más intézményekkel, szolgáltatókkal.

Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (MFSZ): egy jogszabályon alapuló kötelezettség. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 180. § (1) bekezdésének szabályozása alapján nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson (együttesen: elterelés) vett részt.

A részletszabályokat a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet határozza meg.

Az elérni kívánt cél a rendszeres fogyasztás megelőzése, a függőség vagy egyéb magatartási zavarok irányában történő további progresszió, a kockázatos, veszélyes szerfogyasztás megállítása, az egészséges életmód, a különböző életvezetési készségek fejlesztése és az önreflexió kialakítása.

Bővebb információ:

KEF - Elterelés

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít