nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a CLP rendelet 43. és 44. cikke alapján a nemzeti kompetens hatóság és a tájékoztató szolgálat tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Tudományos, szakértői feladatok keretében előkészíti a CLP rendelet alapján a harmonizált besorolásra és címkézésre vonatkozó magyar javaslatokat (ún. CLH dossziék). A tájékoztatási szolgálati feladatok ellátása keretében felelős a CLP rendelettel összefüggésben az érintett ipari szereplők kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatásért. CLP szempontok alapján véleményezi a vegyi anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével vagy csomagolásával összefüggő megkereséseket. A kompetens hatósági feladatok ellátása keretében elősegíti a vegyi anyagok CLP rendelet szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása tekintetében illetékes valamennyi hatóság együttműködését és koordinációját. Felelős a többi tagállam CLP kompetens hatóságával és tájékoztató szolgálatával, valamint az Európai Bizottsággal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel való kapcsolattartásért a CLP rendelettel kapcsolatos ügyekben. Véleményezi a CLP rendelet módosítására irányuló javaslatokat, ellátja a módosító jogszabályokkal kapcsolatos egyéb feladatokat. CLP szempontból véleményezi a hazai és európai uniós jogszabálytervezeteket. Kijelölés alapján ellátja a különböző hazai és európai uniós testületekben a magyar CLP kompetens hatóság és tájékoztató szolgálat képviseletét, valamint ellátja az ezen testületek munkájával összefüggő hazai feladatokat. Elkészíti a CLP rendelet alapján előírt jelentéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az 1272/2008/EK számú európai uniós rendelet (CLP rendelet) alapján a kompetens hatósági és tájékoztatási szolgálati feladatok ellátása.

Melléklet(ek):
Download this file (CLP referens.pdf)CLP referens.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat