nnk emblema logo

nnk cim telefon

Állásajánlatok

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 12 hónap –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok: Alkalmazások futtatókörnyezetének szerver oldali üzemeltetése. Éles és teszt környezetek kialakítása, működtetése, OS szintű hibakeresés, teljesítmény optimalizálás. Részvétel az IT rendszerek továbbfejlesztési projektjeiben. Dokumentációk készítése és karbantartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az NNK informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a CLP rendelet 43. és 44. cikke alapján a nemzeti kompetens hatóság és a tájékoztató szolgálat tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Tudományos, szakértői feladatok keretében előkészíti a CLP rendelet alapján a harmonizált besorolásra és címkézésre vonatkozó magyar javaslatokat (ún. CLH dossziék). A tájékoztatási szolgálati feladatok ellátása keretében felelős a CLP rendelettel összefüggésben az érintett ipari szereplők kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatásért. CLP szempontok alapján véleményezi a vegyi anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével vagy csomagolásával összefüggő megkereséseket. A kompetens hatósági feladatok ellátása keretében elősegíti a vegyi anyagok CLP rendelet szerinti osztályozása, címkézése és csomagolása tekintetében illetékes valamennyi hatóság együttműködését és koordinációját. Felelős a többi tagállam CLP kompetens hatóságával és tájékoztató szolgálatával, valamint az Európai Bizottsággal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel való kapcsolattartásért a CLP rendelettel kapcsolatos ügyekben. Véleményezi a CLP rendelet módosítására irányuló javaslatokat, ellátja a módosító jogszabályokkal kapcsolatos egyéb feladatokat. CLP szempontból véleményezi a hazai és európai uniós jogszabálytervezeteket. Kijelölés alapján ellátja a különböző hazai és európai uniós testületekben a magyar CLP kompetens hatóság és tájékoztató szolgálat képviseletét, valamint ellátja az ezen testületek munkájával összefüggő hazai feladatokat. Elkészíti a CLP rendelet alapján előírt jelentéseket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az 1272/2008/EK számú európai uniós rendelet (CLP rendelet) alapján a kompetens hatósági és tájékoztatási szolgálati feladatok ellátása.

Melléklet(ek):
Download this file (CLP referens.pdf)CLP referens.pdf[ ][ ]

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 12 hónap –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok: Alkalmazások futtatókörnyezetének szerver oldali üzemeltetése. Jogosultság menedzsment alkalmazás adminisztrálása, AD objektumok kezelése. Részvétel az IT rendszerek továbbfejlesztési projektjeiben. Dokumentációk készítése és karbantartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az NNK informatikai alkalmazás környezetének üzemeltetése.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:
A vezetése és irányítása alatt működő osztály koordinálja a kormányhivatalok és járási hivatalok szakmai tevékenységével kapcsolatos jelentések, beszámolók, munkatervek, hatósági ellenőrzési feladatok összeállítását, felülvizsgálatát. Ellátja a kormányhivatali ellenőrzésekkel kapcsolatos koordinációs és kapcsolattartási feladatokat és részt vesz annak átfogó ellenőrzéseiben. Szakmai felügyeleti feladatokat lát el a kormányhivatal és a járási hivatal jelentési és adatgyűjtési rendszerét érintő ügyiratkezelő és egységnyilvántartó alkalmazások kapcsán, részt vesz az alkalmazások kezelésében az adatok gondozásában és ellátja azok alkalmazásgazdai feladatait. Gondoskodik a közérdekű adatoknak a honlapon történő megjelentetéséről. Részt vesz a feladatkörébe tartozó különböző adatgyűjtési és ügyiratkezelési rendszerek használatával kapcsolatos ismeretek oktatásában. Egyezteti és összesíti az NNK szervezeti egységeinek belső, éves jelentéseit és megszervezi az NNK intézményi munkatervének összeállítását. Összeállítja és felügyeli a kormányhivatal és a járási hivatal részére szervezett képzések, továbbképzések, munkaértekezletek éves rendezvénytervét. Az NNK vonatkozásában ellátja a jogszabályok által előírt védelmi igazgatási tervező-szervező tevékenységeket. Biztosítja az NNK Központi Ügyelet folyamatos működését és közreműködik a kormányhivatal készenléti-ügyeleti szolgálatainak irányításában és felügyeletében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A kormányhivatalok szakmai tevékenységének és a kapcsolódó ügyiratkezelés koordinációja. Az NNK intézményi munkatervének összeállítása, koordinációja. Az NNK ügyiratkezelésének koordinációja. Az NNK készenléti ügyeletének biztosítása és kapcsolódóan védelmi igazgatási tervező-szervező tevékenység.

Melléklet(ek):
Download this file (osztályvezető.pdf)osztályvezető.pdf[ ][ ]

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. március 9. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

Ellátandó feladatok:

Hatósági munkája során a szakmai főosztályok és külső szakértők közreműködésével előkészíti a biocid termékek forgalomba hozatalának, illetve annak módosításának engedélyezését. A szakterületét érintő kérdésekben beszámolót, előterjesztést, szakmai eljárásrendet, szakmai állásfoglalást készít. Közreműködik a tevékenységi körét érintő jogszabály tervezetek, módosítási tervezetek előkészítésében, véleményezésében, javaslatot tesz jogszabályok felülvizsgálatára. Részt vesz a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalok és járási hivatalok munkatársai részére szervezett továbbképző tanfolyamok tematikájának kidolgozásában, szükséges esetén előadást tart. Szakterületét illetően szakmai kapcsolatot tart a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalokkal és járási hivatalokkal. Felhatalmazás alapján, illetve kijelölés vagy felkérés esetén szakmai képviseletet lát el (bizottságokban, testületekben stb.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Biocid termékekkel kapcsolatos hatósági munka (a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljárások lefolytatása).

Melléklet(ek):
Download this file (biocid referens.pdf)biocid referens.pdf[ ][ ]

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat