nnk emblema logo

nnk cim telefon

Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály

Január 12-én lépett hatályba az ivóvíz minőségére és az ellenőrzés rendjére vonatkozó 5/2023 (I.12.) Kormányrendelet, mely az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2184 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetéséről gondoskodik.

A rendelet hatálybalépésével megváltoztak az ivó- és fürdővízzel érintkező anyagok higiénés minősítésének és forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó szabályok.

A vízzel érintkező anyagok, termékek kapcsán az Európai Unióban egységes rendszer kidolgozása van folyamatban. A felhasználható kiindulási anyagokra, a vizsgálati módszerekre és a higiénés követelmények ellenőrzésére az Európai Bizottság megkezdte egy pozitív lista és módszertani követelmények kidolgozását. A termékek minősítési rendszere fokozatosan alakul majd át.

Az Irányelv az uniós szintű piacfelügyeleti mechanizmus kidolgozásáig az egyes tagállamok által alkalmazott gyakorlat fenntartásáról rendelkezik, tehát jelenleg a vízzel érintkező anyagok (csövek, bevonatok, fittingek, összetett termékek, egyben forgalmazott technológiák, ivóvíz utótisztító kisberendezések, vízadagolók) értékelési rendszere még nem változik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a higiénés követelményeknek való megfelelést először szakvéleményezési eljárásban értékeli, majd külön eljárásban engedélyezi a forgalmazást.

A rendelet hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett vagy engedélyezett ivóvízzel és használati melegvízzel közvetlenül érintkező anyagra, termékre vonatkozó engedély - ha a kiadott engedély ettől eltérő határidőt nem állapított meg - annak kiadásától vagy a nyilvántartásba vételtől számított öt év elteltével veszti hatályát, a jelenleg érvényes nyilvántartásba vétellel vagy engedéllyel rendelkező vízzel érintkező anyagokra tehát nem szükséges új eljárást indítani. A korábbi engedélyek, bejelentések megújítását az öt év letelte előtt szükséges az NNK-nál kérelmezni.

A rendelet új bejelentés köteles termékcsoportot vezetett be: az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező szűrőanyagok és ivóvízkezelő vegyszerek.

Ezen új bejelentés köteles termékcsoport vonatkozásában a bejelentéseket a rendelet hatályba lépésétől számított egy éven belül, tehát legkésőbb 2024. január 12. napjáig kell megtenni.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat