nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Aba

Település neve: Aba

Vízellátó rendszer: Székesfehérvár vízműrendszer

Paraméter neve Darabszám Kifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 37 0 100 0 5,4
Bór [mg/l] 9 0 100 0 0,5
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 324 0 100 2 183
Klorid [mg/l] 9 0 100 11 67
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 13 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 324 1 99,7 0 2
Enterococcusok [szám/100 ml] 170 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 324 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 15 0 100 0,4 1,06
Vas [µg/l] 40 0 100 0 160
Mangán [µg/l] 40 2 95 0 180
Nátrium [mg/l] 9 0 100 13,3 159
Ammónium [mg/l] 155 1 99,4 0 0,51
Nitrit [mg/l] 155 0 100 0 0,28
Nitrát [mg/l] 15 0 100 2,1 19
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 154 0 100 0,325 1,82
Szulfát [mg/l] 9 0 100 86,9 113
Összes trihalo-metán [µg/l] 140 0 100 0 13
Összes peszticid [µg/l] 7 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 202 0 100 0 0,16
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 9 0 100 239 264
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 13 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 29 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat