nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abaliget

Település neve: Abaliget

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Husztót-Kovácsszénájai kisregionális vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 2 0 100 1,1 2,2
Bór [mg/l] 1 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 34 1 97,1 1 281
Klorid [mg/l] 2 0 100 6,5 9
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 1 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 33 0 100 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 25 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 33 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 2 0 100 0,2 0,2
Vas [µg/l] 11 3 72,7 43 2900
Mangán [µg/l] 10 2 80 42 110
Nátrium [mg/l] 2 0 100 17,5 28
Ammónium [mg/l] 20 0 100 0 0,29
Nitrit [mg/l] 22 0 100 0 0,41
Nitrát [mg/l] 20 0 100 0 3,6
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 13 0 100 0,49 1,17
Szulfát [mg/l] 3 0 100 0 0
Összes trihalo-metán [µg/l] 5 0 100 0 8
Összes peszticid [µg/l] 2 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 33 0 100 0 0,4
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 2 0 100 190 228
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 18 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 5 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat