nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abasár

Település neve: Abasár

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Abasár vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 2 0 100 0 0
Bór [mg/l] 2 0 100 0,31 0,34
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 15 0 100 0 11
Klorid [mg/l] 2 0 100 12,5 13
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 4 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 15 0 100 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 9 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 15 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 2 0 100 0,335 0,43
Vas [µg/l] 9 0 100 0 0
Mangán [µg/l] 9 0 100 0 10
Nátrium [mg/l] 2 0 100 47 49
Ammónium [mg/l] 9 0 100 0 0,07
Nitrit [mg/l] 9 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 2 0 100 0,35 0,7
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 9 0 100 0,72 2,3
Szulfát [mg/l] 2 0 100 12 24
Összes trihalo-metán [µg/l] 9 0 100 15 21
Összes peszticid [µg/l] 2 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 11 0 100 0 0,17
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 2 0 100 96,5 97
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 7 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 4 1 75 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat