nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abaújalpár

Település neve: Abaújalpár

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Boldogkőváralja vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 33 5 84,8 6,7 31
Bór [mg/l] 3 0 100 0,06 0,18
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 14 0 100 5,5 80
Klorid [mg/l] 13 0 100 15 24
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 8 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 14 0 100 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 11 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 14 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 3 0 100 0,34 0,48
Vas [µg/l] 25 2 92 20 490
Mangán [µg/l] 25 1 96 10 90
Nátrium [mg/l] 3 0 100 37 40
Ammónium [mg/l] 17 0 100 0 0,06
Nitrit [mg/l] 17 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 17 0 100 0 0
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 16 0 100 0,635 2
Szulfát [mg/l] 7 0 100 0 20
Összes trihalo-metán [µg/l] 10 0 100 0 5,13
Összes peszticid [µg/l] 3 0 100 0 0,011
Kötött aktív klór [mg/l] 9 0 100 0 0,1
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 13 0 100 116 144
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 8 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 7 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat