nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abaújszántó

Település neve: Abaújszántó

Minősítés: kifogásolt minőségű ivóvíz

Vízellátó rendszer: Tokaj-Golop-Szerencs térségi vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 82 0 100 5,72 9,94
Bór [mg/l] 8 0 100 0,38 0,61
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 84 0 100 12 550
Klorid [mg/l] 48 0 100 38,5 88
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 34 1 97,1 0 1
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 84 9 89,3 0 400
Enterococcusok [szám/100 ml] 35 1 97,1 0 2
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 84 3 96,4 0 20
Fluorid [mg/l] 8 0 100 0,195 0,77
Vas [µg/l] 71 1 98,6 10 240
Mangán [µg/l] 71 0 100 0 40
Nátrium [mg/l] 8 0 100 93 99
Ammónium [mg/l] 49 0 100 0 0,23
Nitrit [mg/l] 49 0 100 0 0,02
Nitrát [mg/l] 49 0 100 0 26
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 49 0 100 1,4 3,7
Szulfát [mg/l] 35 1 97,1 0 257
Összes trihalo-metán [µg/l] 47 3 93,6 21 61,4
Összes peszticid [µg/l] 8 0 100 0 0,006
Kötött aktív klór [mg/l] 51 0 100 0 0,28
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 48 0 100 186,5 286
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 34 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 32 7 78,1 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat