nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abaújszolnok

Település neve: Abaújszolnok

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Kelet-Borsodi regionális vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 20 0 100 0 1,4
Bór [mg/l] 4 0 100 0 0,13
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 102 0 100 1 2300
Klorid [mg/l] 21 0 100 36 43
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 33 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 102 7 93,1 0 4000
Enterococcusok [szám/100 ml] 59 2 96,6 0 500
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 102 1 99 0 4000
Fluorid [mg/l] 4 0 100 0,245 0,43
Vas [µg/l] 43 0 100 0 190
Mangán [µg/l] 43 0 100 0 38
Nátrium [mg/l] 4 0 100 22 23
Ammónium [mg/l] 43 0 100 0 0,03
Nitrit [mg/l] 43 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 19 0 100 5,9 8,9
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 43 0 100 0,83 3,8
Szulfát [mg/l] 19 0 100 60 100
Összes trihalo-metán [µg/l] 43 0 100 20,5 33,6
Összes peszticid [µg/l] 5 0 100 0 0,01
Kötött aktív klór [mg/l] 83 0 100 0 0,5
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 21 0 100 152 176
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 35 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 32 3 90,6 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat