nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abda

Település neve: Abda

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Győr és térsége vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 9 0 100 0 0
Bór [mg/l] 9 0 100 0,03 0,04
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 272 1 99,6 0 2600
Klorid [mg/l] 134 0 100 20 25
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 28 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 272 11 96 0 130
Enterococcusok [szám/100 ml] 137 2 98,5 0 3
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 272 4 98,5 0 8
Fluorid [mg/l] 9 0 100 0,2 0,21
Vas [µg/l] 139 0 100 0 51
Mangán [µg/l] 139 0 100 10 30
Nátrium [mg/l] 9 0 100 12,8 19,2
Ammónium [mg/l] 139 0 100 0,01 0,04
Nitrit [mg/l] 139 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 38 0 100 0,9 1,3
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 139 0 100 0,62 2,05
Szulfát [mg/l] 13 0 100 68 88
Összes trihalo-metán [µg/l] 7 0 100 0 0
Összes peszticid [µg/l] 9 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 5 0 100 0,14 0,16
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 13 0 100 181 199
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 54 1 98,1 0 10
Mikroszkópos biológiai paraméterek 14 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat