nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abod

Település neve: Abod

Minősítés: kifogásolt minőségű ivóvíz

Vízellátó rendszer: Abod vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 1 0 100 0 0
Bór [mg/l] 1 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 10 0 100 0 30
Klorid [mg/l] 1 0 100 26 26
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 1 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 10 2 80 0 14
Enterococcusok [szám/100 ml] 6 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 10 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 1 0 100 0,28 0,28
Vas [µg/l] 5 0 100 137 181
Mangán [µg/l] 5 0 100 7 16
Nátrium [mg/l] 1 0 100 14 14
Ammónium [mg/l] 5 0 100 0 0,14
Nitrit [mg/l] 5 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 1 0 100 0 0
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 5 0 100 0,46 1,5
Szulfát [mg/l] 1 0 100 45 45
Összes trihalo-metán [µg/l] 5 0 100 4,3 9,7
Összes peszticid [µg/l] 1 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 8 0 100 0,065 0,15
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 1 0 100 220 220
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 1 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 3 1 66,7 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat