nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Abony

Település neve: Abony

Minősítés: nem elfogadható

Vízellátó rendszer: Abony vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 26 1 96,2 7,5 12,1
Bór [mg/l] 1 0 100 0,51 0,51
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 35 5 85,7 300 1200
Klorid [mg/l] 13 0 100 19 23
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 12 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 35 4 88,6 0 190
Enterococcusok [szám/100 ml] 35 7 80 0 201
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 35 3 91,4 0 8
Fluorid [mg/l] 2 0 100 0,625 0,69
Vas [µg/l] 25 3 88 102 296
Mangán [µg/l] 22 0 100 11,9 45
Nátrium [mg/l] 4 0 100 189 194
Ammónium [mg/l] 25 0 100 0 0,15
Nitrit [mg/l] 25 1 96 0 0,6
Nitrát [mg/l] 25 0 100 2 4,9
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 25 0 100 3,54 4,32
Szulfát [mg/l] 4 0 100 0 0
Összes trihalo-metán [µg/l] 23 0 100 21,8 49,9
Összes peszticid [µg/l] 2 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 24 0 100 0 0,06
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 14 14 0 23 37
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 36 1 97,2 0 5
Mikroszkópos biológiai paraméterek 10 7 30 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat