nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Ács

Település neve: Ács

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Komárom-Ács vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 1 0 100 0 0
Bór [mg/l] 1 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 47 2 95,7 0 200
Klorid [mg/l] 5 0 100 24 26
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 0 0 0 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 47 2 95,7 0 300
Enterococcusok [szám/100 ml] 43 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 47 1 97,9 0 300
Fluorid [mg/l] 1 0 100 0,13 0,13
Vas [µg/l] 27 1 96,3 0 260
Mangán [µg/l] 21 0 100 0 10
Nátrium [mg/l] 1 0 100 16,9 16,9
Ammónium [mg/l] 27 0 100 0 0,04
Nitrit [mg/l] 27 0 100 0 0,02
Nitrát [mg/l] 5 0 100 5,7 5,8
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 27 0 100 0,79 1,4
Szulfát [mg/l] 1 0 100 50 50
Összes trihalo-metán [µg/l] 16 0 100 7,5 16
Összes peszticid [µg/l] 2 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 49 0 100 0 0,24
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 1 0 100 146 146
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 7 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 5 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat