nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Ábrahámhegy

Település neve: Ábrahámhegy

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: NYBRV Keleti ág vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 3 0 100 0 0
Bór [mg/l] 2 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 67 0 100 0 290
Klorid [mg/l] 10 0 100 7 7
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 2 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 67 2 97 0 1350
Enterococcusok [szám/100 ml] 43 1 97,7 0 6
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 67 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 11 0 100 0,15 0,2
Vas [µg/l] 10 0 100 0 0
Mangán [µg/l] 2 0 100 0 0
Nátrium [mg/l] 3 0 100 4,65 5
Ammónium [mg/l] 35 0 100 0 0,03
Nitrit [mg/l] 35 0 100 0 0,02
Nitrát [mg/l] 35 0 100 5,8 10,3
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 35 0 100 0,38 0,93
Szulfát [mg/l] 11 0 100 44 60
Összes trihalo-metán [µg/l] 36 0 100 0 3,5
Összes peszticid [µg/l] 2 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 66 0 100 0 0,6
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 12 0 100 231 238
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 24 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 3 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat