nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Acsa

Település neve: Acsa

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Duna Balparti regionális vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 56 0 100 1,8 4,7
Bór [mg/l] 55 0 100 0,02 0,06
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 863 16 98,1 2 2827
Klorid [mg/l] 1100 0 100 24 56
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 188 2 98,9 0 17
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 863 15 98,3 0 360
Enterococcusok [szám/100 ml] 574 7 98,8 0 1000
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 863 5 99,4 0 100
Fluorid [mg/l] 55 0 100 0,15 0,2
Vas [µg/l] 522 9 98,3 0 996
Mangán [µg/l] 591 1 99,8 0 133
Nátrium [mg/l] 241 0 100 14,5 27
Ammónium [mg/l] 592 0 100 0 0,08
Nitrit [mg/l] 592 0 100 0 0,23
Nitrát [mg/l] 588 0 100 7,97 26
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 584 0 100 0,6 1,71
Szulfát [mg/l] 280 0 100 38,2 85,2
Összes trihalo-metán [µg/l] 407 2 99,5 14 56,3
Összes peszticid [µg/l] 62 0 100 0 0,06
Kötött aktív klór [mg/l] 1500 0 100 0,1 0,7
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 998 0 100 138 230
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 748 1 99,9 0 180
Mikroszkópos biológiai paraméterek 824 32 96,1 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat