nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Acsád

Település neve: Acsád

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Acsád vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 4 0 100 0 6,1
Bór [mg/l] 1 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 20 0 100 1 103
Klorid [mg/l] 4 0 100 4 5
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 1 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 13 0 100 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 13 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 20 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 1 0 100 0,26 0,26
Vas [µg/l] 11 0 100 0 20
Mangán [µg/l] 11 0 100 0 10
Nátrium [mg/l] 1 0 100 16,5 16,5
Ammónium [mg/l] 11 0 100 0,04 0,22
Nitrit [mg/l] 11 0 100 0 0,03
Nitrát [mg/l] 6 0 100 0 0
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 11 0 100 0,2 0,7
Szulfát [mg/l] 4 0 100 0 0
Összes trihalo-metán [µg/l] 4 0 100 0 0
Összes peszticid [µg/l] 1 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 5 0 100 0 0
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 4 0 100 236,5 239
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 5 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 2 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat