nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Ácsteszér

Település neve: Ácsteszér

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Tatabánya IV/C vízaknához kapcsolódó regionális vízellátó rendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 67 0 100 3,18 5,71
Bór [mg/l] 5 0 100 0 0
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 284 3 98,9 0 200
Klorid [mg/l] 31 0 100 8 10
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 4 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 284 0 100 0 0
Enterococcusok [szám/100 ml] 258 0 100 0 0
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 284 0 100 0 0
Fluorid [mg/l] 5 0 100 0,2 0,33
Vas [µg/l] 157 0 100 0 170
Mangán [µg/l] 27 0 100 0 12
Nátrium [mg/l] 5 0 100 13,03 17,4
Ammónium [mg/l] 157 0 100 0 0
Nitrit [mg/l] 157 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 31 0 100 0 1
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 157 0 100 0 0,8
Szulfát [mg/l] 5 0 100 39 55
Összes trihalo-metán [µg/l] 69 0 100 4,8 10
Összes peszticid [µg/l] 6 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 283 0 100 0 0,12
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 5 0 100 231 245
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 5 0 100 0 0
Mikroszkópos biológiai paraméterek 43 1 97,7 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat