nnk emblema logo

nnk cim telefon

Magyarországi települések ivóvízminősége

forrás: Országos ivóvízminőségi adatbázis (Humán Vízhasználatok Informatikai Rendszere, HUMVI) 2019

Az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet tartalmazza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének értékelése a települést ellátó ivóvízellátó-rendszer vízvizsgálati eredményein alapul. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Acsalag

Település neve: Acsalag

Minősítés: megfelelő

Vízellátó rendszer: Csorna-Kóny-Bősárkány térségi vízműrendszer

Paraméter neveDarabszámKifogásszám Megfelelőség% Medián Maximum
Arzén [µg/l] 12 0 100 1,35 4,2
Bór [mg/l] 3 0 100 0,03 0,03
Telepszám 22°C-on [szám/ml] 100 0 100 0 60
Klorid [mg/l] 53 0 100 3 5
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) [szám/100 ml] 16 0 100 0 0
Coliform baktériumok [szám/100 ml] 100 9 91 0 180
Enterococcusok [szám/100 ml] 52 3 94,2 0 7
Escherichia coli (E. coli) [szám/100 ml] 100 1 99 0 1
Fluorid [mg/l] 3 0 100 0,12 0,13
Vas [µg/l] 53 0 100 0 100
Mangán [µg/l] 53 1 98,1 20 100
Nátrium [mg/l] 3 0 100 8,1 8,65
Ammónium [mg/l] 53 0 100 0,02 0,37
Nitrit [mg/l] 53 0 100 0 0
Nitrát [mg/l] 21 0 100 0,5 0,9
Permanganátos kémiai oxigénigény [mg/l O2] 53 0 100 0,38 1,18
Szulfát [mg/l] 5 0 100 0 0
Összes trihalo-metán [µg/l] 1 0 100 0 0
Összes peszticid [µg/l] 3 0 100 0 0
Kötött aktív klór [mg/l] 0 0 0 0 0
Összes keménység CaO [mg/l CaO] 7 0 100 97 122
Pseudomonas aeruginosa [szám/100 ml] 32 1 96,9 0 4
Mikroszkópos biológiai paraméterek 1 0 100 1 1

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat